Ulusal Kalite Hareketi Programı


Ulusal Kalite Hareketi, 1998 yılı itibariyle KalDer tarafından kurumların rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, kurumsallaşma düzeyini artırmak ve sürdürülebilir rekabetçi bir güce sahip olmalarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. EFQM Mükemmellik Modelinin kurumsallaşma üzerinde etkisinin ölçülmesine yönelik olarak KalDer, UNDP ve Kalkınma Bakanlığı İşbirliği ile yapılan araştırmada modelin kurumların kurumsallaşma seviyesini %40 seviyesinde artırdığı tespit edilmiştir.


EFQM Mükemmellik Tanıma Programı, kurumsal yapınız ve kararlı bir şekilde odaklandığınız sürekli gelişim için uluslararası bir tanıma sağlarken, çalışanlarınızı kuruluşunuzda sürekli iyileştirme için adımlar atılması ve bir mükemmellik kültürü yaratılması yönünde motive eder.

Ulusal Kalite Hareketi (UKH) Programına, KalDer üyesi olan her kuruluş katılabilir. Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’nin imzalanması ile başlayan sürecin ilk aşaması, Kurumsal Olgunluk Seviyesi Belirleme Anketi adı verilen bir hızlı değerlendirme yöntemidir. EFQM Modelinin Ana Kriterlerine ilişkin sorulardan oluşan bu anket sonucunda kurum ve kuruluşların EFQM Modeli çerçevesinde olgunluk seviyeleri belirlenir. Belirlenen seviye doğrultusunda kuruluşa, Mükemmellik Yolculuğu için bir yol haritasının sunulması ile yolculuğun adımları ortaya konur.


Bundan sonraki aşama, olgunluk seviyesine bağlı olarak kuruluşta EFQM Modeli kapsamında bir değerlendirmenin yapılmasıdır. Özdeğerlendirme veya Dış Değerlendirme şeklinde gerçekleştirilen bu aşamada kuruluşun Kuvvetli ve İyileştirmeye Açık Alanları ortaya konmuş ve iyileştirme planları için gereken hazırlıklara başlanmasına imkân veren yol haritası belirlenmiş olur.


Kuruluşların olgunluk seviyelerine bağlı olarak 2 – 5 yıl arasında kuruluş; kararlılık, yetkinlik ve olgunluk seviyeleri olarak adlandırılan mükemmellik aşamalarını geçmeye ve ödüle aday bir kuruluş olmaya hazırdır.


KalDer Ulusal Kalite Hareketi programı çerçevesinde, kuruluşun Mükemmellik Yolculuğu boyunca EFQM Modeli çerçevesinde kullanılan eğitimler ve değerlendirme araçlarının yanı sıra, Stratejik Planlamadan Süreç Yönetimine, Liderlikten Çalışanların Yönetimine kadar tüm Model Kriterleri için zengin eğitim ve rehberlik portföyü ile kuruluşların Mükemmellik Yolculuğunda yanlarındadır. Bu yolculuğun ilk yılında verilen tüm hizmetlerde UKH Üyeleri, 1 yıl boyunca %20, sonraki yıllarda ise %10 indirimden faydalanmaktadırlar. 

 

 

Üyelerin Gözünden UKH;
Damla Su Kalite Güvence Müdürü Sn. Ali Tercan

“EFQM Mükemmellik Modelini kullanarak hali hazırdaki yapımızdan daha anlamlı ve bir o kadar da bütünsel bir yapı oluşturduk. Bu bütünü oluştururken, şirket içi ve dışı kıyaslama, öğrenme gibi bazı gelişim fırsatlarını da hayata geçirdik.”

Mesa Makina Genel Müdür Yardımcısı Sn. Şeyma Ayhan

“Kuruluşumuzdaki alt yapı çalışmalarından sonra EFQM Mükemmellik Modeli ile çalışmaya karar verdik. Çünkü tüm bu çalışmalar ve aldığımız danışmanlıklar şirket performansımızı ve
motivasyonumuzu istediğimiz seviyede artırmıyordu. Üstelik Türkiye’nin en büyük işletmelerinin kurumsallaşma reçetesi olarak bu modeli kullanması Yönetim Kurulumuzu da etkiledi.”

Denge Kimya Genel Müdür Yardımcısı Sn. Refik Gülbahar

EFQM Modelinin, kuruluşta yönetim ekibine, yapılan işlerin her aşamasına ve iş süreçlerine verimlilik gözüyle bakmayı ve verimlilik temelli çalışmayı öğrettiği, rakipleri ile işbirlikleri geliştirmeyi öğrendikleri, rakipleri ile uzmanlık alanlarının birleştirilmesi ve kapasitenin daha efektif kullanılması amacıyla işbirlikleri yapılması gibi alanlarda katkıları olmuştur”.

1998 yılından beri Türkiye’nin her yerinden her büyüklükteki 700’ün üzerinde kuruluş, KalDer Ulusal Kalite Hareketi Üyesi olmuştur.   

Detaylı bilgi ve iş birliği için UKH Yönetimicisi Esra Karakaş Kurşun 'a esra.karakas@kalder.org e-posta atabilirsiniz.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ