KalDer Ödül Kurulu


Türkiye Mükemmellik Ödülleri süreci, KalDer’ i temsilen KalDer Ödül Kurulu “TMÖYK” tarafından yürütülür. KÖK, Türkiye Mükemmellik Ödülleri sürecinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ve sürecin yürütülmesinden sorumlu en üst organdır. Aşağıda belirtilen operasyonel faaliyetlerin yürütülmesinde özerktir:

 • Değerlendiricilerin seçimi, eğitimi ve performanslarının değerlendirilmesi
 • Ödül için başvuran kuruluşların değerlendirilmesi
 • Ödül için başvuran kuruluşların değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak finalist kuruluşların belirlenmesi ve Ödül Jürisine görüş oluşturma

KÖK, KÖKBaşkanı, Ödül Sekreteri ile KalDer üyeleri arasından seçilen 6 üyeden oluşur. 

Başkan, kurul üyeleri arasından veya dışarıdan kurul tarafından aday gösterilir ve KalDer Yönetim Kurulunun onayı ile göreve başlar.

Üyeler, EFQM Mükemmellik Ödül Süreci’nde en az beş (5) kez değerlendiricilik ve en az bir (1) kez baş değerlendiricilik yapmış değerlendiriciler veya Mükemmellik Modelini uygulayan ve ödül almış kuruluşların bu süreçte etkin bir rol üstlenmiş temsilcileri arasından kurul üyelerinin oy çokluğu ile belirlenir ve YK onayı ile görevlendirilir.

Başkan ve üyelerin görev süreleri 3 + 3 şeklinde en fazla 6 yıldır.

Türkiye Mükemmellik Ödülleri Süreci profesyonel KalDer çalışanları olan Ödül Sekreterliği kadrosu dışında, tamamen gönüllü olarak yürütülmektedir.

Değerlendirme süreci başından sonuna kadar gizli olarak yürütülür.  Değerlendiriciler, başvuru dokümanlarını inceleyecekleri kuruluş ile herhangi bir menfaat ilişkisi bulunmadığına ve kuruluşa ait tüm bilgilerin gizliliğini koruyacaklarına dair “Değerlendirici Etik Sözleşmesi” imzalayarak teslim alırlar.

Aynı gizlilik ilkelerine uyum başvuran kuruluşlardan da beklenmekte olup, kuruluşların sadece kendi başvurusuna odaklanması önem taşımaktadır.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ