Türkiye Mükemmellik Ödülü


Yüksek Performans Gösterenler

KalDer çağdaş kalite felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştrılması amacıyla 1991 yılında kurulmuştur.

KalDer, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağı, Amerika Kalite Derneği'nin (ASQ) Küresel İşbirliği Ortağı ve Orta Doğu Kalite Organizasyonu'nun (MEQA) kurucu üyesidir.

1993 yılından bugüne EFQM Modeli’ni uygulayan ve en iyi performansı gösteren çeşitli ölçek ve sektörden kurum/kuruluş KalDer ve EFQM tarafından belgelendirilmekte ve ödüllendirilmektedir.

Tanıma ve Ödüllendirme süreçleri bağımsız değerlendiriciler ve bağımsız bir Ödül Yürütme Kurulu ile TOBB ve TÜSİAD tarafından yetkili kişilerin katıldığı Jüri Komitesi tarafından objektif, ilkeli, kuralları önceden taraflara iletilmiş şekilde belirlenmektedir. 

Ödül Başvuruları ve Ödül Değerlendirme Süreci Hakkında

 • Ödüle başvuru, Türkiye Mükemmellik Ödülü Başvuru Formu ile KalDer’e, ilan edilen takvim çerçevesinde yapılır.
 • KalDer tarafından başvuran her bir kuruluşa yapılan bilgilendirme ziyaretini takiben, kuruluşlar online Değerlendirme Portalını (AssessBase) kullanarak Başvuru Dokümanı oluştururlar. 
 • Ödülün değerlendirme süreci bağımsız ve bu alanda özel eğitim almış, deneyim sahibi, sayıları 5 ile 7 kişi arasında değişebilen değerlendiricinin görev aldığı bir ekip tarafından yürütülür.
 • Bu ekip ödüle başvuran kurum/kuruluşlara 3 – 5 günlük bir saha ziyareti (*) gerçekleştirir.
 • Kuruluşların saha değerlendirmesi sonrası elde edilen verilere göre bağımsız ödül jürisi değerlendirmesini yapar. Gösterilen başarı ve model çerçevesinde olgunluğunu gösteren puana göre ödüle layık kuruluşlar belirlenerek, ödüllendirilir.

(*) Saha ziyaretinde, kurum/kuruluşun başarılı sonuçları ve bu sonuçları ortaya koyan yaklaşımları değerlendirilmektedir. Değerlendirmenin özünde, kuruluşun orta ve uzun dönemde tüm paydaş beklentilerini yansıtan stratejilerini nasıl hayata geçirdiği ve elde ettiği sonuçların ne ölçüde hedeflerine ulaştığının anlaşılması yer alır.

Türkiye Mükemmellik Ödülü Sürecinde Finalist Olma ve Ödül Alma Şartları

Ödül Başvuru Kategorisi

Finalist

Türkiye Mükemmellik Ödülü

Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü

Kâr Amaçlı Kuruluşlar

Saha ziyaretinden en az 600 toplam puan

 • Toplam Puan 600’den fazla
 • 7 Ana Kriterin her biri 50 puanın üstünde olmak
 • Kuruluşun, EFQM  Modelinin kriterlerinden en az birinde rol model / iyi uygulama örneği olduğunun kanıtlanmış olması
 • Türkiye Mükemmellik Ödülü almaya hak kazanmış
 • Toplam Puan 650’den fazla
 • Kuruluşun, EFQM  Modelinin kriterlerinden en az birinde rol model / iyi uygulama örneği olduğunun kanıtlanmış olması

Kâr Amacı Olmayan Kuruluşlar

Ödül Jürisi, başvuru kategorisini dikkate alınmaksızın herhangi bir kategoride yukarıdaki şartları sağlayan tüm kuruluşlara, rol model / iyi uygulama örneği olunan EFQM Modeli Kriteri için Türkiye Mükemmellik Ödülü verir.

Ödül başvurusu yapan kuruluşlar arasında bir Temel Kavramda rol model / iyi uygulama örneği yoksa bu alanda Türkiye Mükemmellik Ödülü verilmez.

Ödül Jürisi, uygun gördüğünde birden fazla Türkiye Mükemmellik Ödülü verebilir.

Türkiye Mükemmellik Ödüllerine Başvurmak İçin;

Türkiye Mükemmellik Ödülü Başvuru şartları, Ödül için gerekli koşullar ve Ödül Değerlendirme sürecinin işleyişi ile ilgili detayları KalDer EFQM tanıma ve Ödül Programı kitapçığında bulabilirsiniz. Kitapçığa ulaşmak için burayı tıklayınız.

Türkiye Mükemmellik Ödülleri (TMÖ) hakkında daha fazla bilgi almak için; KalDer Türkiye Mükemmellik Ödülleri Sekreteri Esra Karakaş Kurşun - esra.karakas@kalder.org ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ