Türkiye Mükemmellik Ödülü


Yüksek Performans Gösterenler

Türkiye Mükemmellik Ödülünün amacı özel, kamu ya da kâr amacı gütmeyen en iyi performans gösteren kurum ve kuruluşları tanımaktır. Performansını sürekli iyileştiren ve stratejiyi eyleme dönüştürerek tartışmasız üstün başarı göstermiş sektör liderlerini tanır.

Türkiye Mükemmellik Ödülü EFQM Mükemmellik Modelinin 8 Temel Kavramı esas alınarak verilir. Saha ziyareti ile gerçekleştirilen değerlendirme sonunda belirli bir puan barajını aşan kuruluşlar, iyi uygulama veya örnek model tespit edilen yaklaşım ve uygulamaların ilgili olduğu Temel Kavram için Türkiye Mükemmellik Ödülü almaya hak kazanırlar.

 Türkiye Mükemmellik Ödülü Verilen EEQM Mükemmellik Modeli Temel Kavramları

Müşteriler İçin Değer Katma

Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik

Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratma

Çeviklikle Yönetme

Kurumsal Yetenekleri Geliştirme

Çalışanların Yetenekleri ile Başarma

Yaratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma

Mükemmel Sonuçları Sürdürme

Ödül Başvuruları ve Ödül Değerlendirme Süreci Hakkında

 • Ödüle başvuru, Türkiye Mükemmellik Ödülü Başvuru Formu ile KalDer’e, ilan edilen takvim çerçevesinde yapılır.
 • KalDer tarafından başvuran her bir kuruluşa yapılan bilgilendirme ziyaretini takiben, kuruluş yaklaşık 40 sayfa civarında bir başvuru dokümanı hazırlayarak KalDer teslim eder.
 • Ödülün değerlendirme süreci bağımsız ve bu alanda özel eğitim almış, deneyim sahibi, sayıları 5 ile 9 kişi arasında değişebilen değerlendiricinin görev aldığı bir ekip tarafından yürütülür.
 • Bu ekip ödüle başvuran kurum/kuruluşlara 3 – 5 günlük bir saha ziyareti (*) gerçekleştirir.
 • Kuruluşların saha değerlendirmesi sonrası elde edilen verilere göre bağımsız ödül jürisi değerlendirmesini yapar. Gösterilen başarı ve model çerçevesinde olgunluğunu gösteren puana göre ödüle layık kuruluşlar belirlenerek, ödüllendirilir.

(*) Saha ziyaretinde, kurum/kuruluşun başarılı sonuçları ve bu sonuçları ortaya koyan yaklaşımları değerlendirilmektedir. Değerlendirmenin özünde, kuruluşun orta ve uzun dönemde tüm paydaş beklentilerini yansıtan stratejilerini nasıl hayata geçirdiği ve elde ettiği sonuçların ne ölçüde hedeflerine ulaştığının anlaşılması yer alır.

Türkiye Mükemmellik Ödülü Sürecinde Finalist Olma ve Ödül Alma Şartları

Ödül Başvuru Kategorisi

Finalist

Türkiye Mükemmellik Ödülü

Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü

Kâr Amaçlı Kuruluşlar

Saha ziyaretinden en az 600 toplam puan

 • Toplam Puan 600’den fazla
 • 9 Ana Kriterin her biri 50 puanın üstünde olmak
 • Kuruluşun, EFQM Mükemmellik Modelinin Temel Kavramlarından herhangi birinde rol model / iyi uygulama örneği olduğunun kanıtlanmış olması
 • Türkiye Mükemmellik Ödülü almaya hak kazanmış
 • Toplam Puan 650’den fazla
 • Kuruluşun, EFQM Mükemmellik Modelinin Temel Kavramlarından en az birinde rol model / iyi uygulama örneği olduğunun kanıtlanmış olması

Kâr Amacı Olmayan Kuruluşlar

Ödül Jürisi, başvuru kategorisini dikkate alınmaksızın herhangi bir kategoride yukarıdaki şartları sağlayan tüm kuruluşlara, rol model / iyi uygulama örneği olunan EFQM Mükemmellik Modeli Temel Kavram’ı için Türkiye Mükemmellik Ödülü verir.

Aynı Temel Kavram için birden fazla Türkiye Mükemmellik Ödülü verilebilir.

Ödül başvurusu yapan kuruluşlar arasında bir Temel Kavramda rol model / iyi uygulama örneği yoksa bu alanda Türkiye Mükemmellik Ödülü verilmez.

Ödül Jürisi, uygun gördüğünde birden fazla Türkiye Mükemmellik Ödülü verebilir.

Türkiye Mükemmellik Ödüllerine Başvurmak İçin;

Türkiye Mükemmellik Ödülü Başvuru şartları, Ödül için gerekli koşullar ve Ödül Değerlendirme sürecinin işleyişi ile ilgili detayları Türkiye Mükemmellik Ödülü Başvuru Formunda bulabilirsiniz. Başvuru Formuna ulaşmak için lütfen burayı tıklayınız

Türkiye Mükemmellik Ödülleri (TMÖ)hakkında daha fazla bilgi almak için; KalDer Türkiye Mükemmellik Ödülü Sekreteri ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ