Faaliyetler


KalDer’in Türkiye’nin tüm bölgelerinde mükemmellik kültürünü içselleştirmiş, rekabetçi kurum ve kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunan bir kuruluş olmak vizyonu doğrultusunda 2014 yılında faaliyetlerine başlayan KalDer Trakya temsilciliği kurulduğu günden bugüne kadar çeşitli etkinliklerle, genel katılıma açık ve kurum içi eğitimlerle, teknik gezi ve deneyim paylaşım toplantılarıyla kısa sürede KalDer’in Trakya bölgesinde daha etkin bir STK olmasını sağlamıştır. Trakya bölgesinin mevcut potansiyelinin ortaya çıkarılması için var gücüyle çalışan KalDer, bölgede yer alan özel sektör, kamu kuruluşları, üniversite ve STK’larla birlikte çeşitli iş birlikleri ve projeler gerçekleştirmektedir.

Daha önce KalDer’in bölgede yer alan gönüllü firma temsilcilerinin değerli katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikler Trakya Temsilciliğinin faaliyete geçmesinden itibaren 2015 yılında “Verimlilik Sırları Sempozyumu”, 2016 yılından itibaren de “Değişim Zirvesi” adını alarak KalDer’in daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Bu kapsamda “Değişim Zirvesi” nin bölgede her yıl bir önceki yıla göre daha etkili olması için çalışmalar devam etmektedir.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ