Toplam Üretken Yönetim


Japon kalitesinde ve verimliliğinde özel bir şeylerin olduğu 1980 lerde farkedilmiştir. Bir Japon Yönetim Modeli olan TPM 1970’li yıllardan itibaren Japonya’da uygulanmaya başlamış ve bugün Dünyada kabul görmüş bir yönetim modelidir. Japonya’nın rekabetteki başarısının anahtarı olarak gösterebileceğimiz TPM, üretim ve hizmet sektörlerinde yer alan kuruluşların günümüzün rekabet ve kriz ortamında tüm kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilmesi için sağlam temelli ve bütünleşik bir modeldir.

Mevcut makina, insan, malzeme ve süreç kayıpların belirlenmesi, sıfır arıza yaklaşımıyla makina ve ekipman arızalarının önlenmesi, tüm çalışanların katılımını sağlayarak sürekli gelişmenin şirket kültürü haline gelmesi, operatör becerilerinin geliştirilmesi ve bakımcı gibi düşünmelerinin sağlanması,  çalışan becerilerin geliştirilmesi amacıyla eğitim atölyesi ve dokümanların  yönetimi, erken ürün ve ekipman yönetiminin sağlanmasına yönelik çalışmalar bu model kapsamında başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Bu eğitimin amacı, üretim sisteminin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için TPM Modelinin bir şirkette nasıl hayata geçirilmesi gerektiğine ışık tutmaktır. Böyle bir modele olan ihtiyacı, modeli benimsemenin yararlarını, temel kavramları ve TPM Modelini, Dünya’daki ve Ülkemizdeki başarılı uygulama örneklerini kapsamaktadır.

Amaç

Performans arttırma çalışmalarının ölçülebilir sonuçlar getirmesini sağlamak için yapılması gerekenleri ve sistematik yaklaşımı açıklamak, bu çalışma için yol haritasını vermek, performans arttırma çalışmalarının kurumsallaştırılması sağlamaya yönelik yöntemleri açıklamak 

 İçerik

 • TPM - TQM – TPS- EFQM İlişkisi
 • TPM Modeli
 • TPM Uygulayan firmaların kazanımları- örnekler (video gösterimleri)
 • TPM Modelini uygulayabilmek için temel şartlar ve aşamalar
 • Temel Kavramlar
 • 16 Büyük Kayıp ve OEE
 • TPM’in kriterleri
  1. Odaklanmış İyileştirmeler
  2. Otonom Yönetim
  3. Planlı Bakım Yönetimi
  4. Eğitim Yönetimi
  5. Kalite Yönetimi
  6. Ürün Geliştirme Yönetimi
  7. Ekipman Yönetimi
  8. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre
  9. Ofis TPM

Katılımcılar

Kuruluşunda, TPM faaliyetlerinin yönetiminde görev alacak veya faaliyetlerini yürütecek metot, bakım ve üretim bölümlerinde çalışan ekip liderleri, uzmanlar, mühendisler. Bu modeli şirketlerinde uygulamayı düşünen, yakından tanımayı isteyen liderler, orta ve üst düzey yöneticiler.

Süre: 2 gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ