Tedarikçi İlişkilerinde Kalite


Kalite Güvence Sistemi ve toplam kalite kontrol felsefesinin giderek yaygınlık kazandığı günümüzde kalitenin kaynakta sağlanmasında kalite zincirinin ilk halkasını tedarikçi ilişkileri oluşturmaktadır. Bu seminer, kaliteli girdi temini için üretici kuruluşlarla tedarikçiler arasında ilişkilerin planlanması, kurulması ve izlenmesine yöneliktir.

 

Hedef

Seminerde, hizmet, hammadde, yarı mamul alınan tedarikçi kuruluşlar ile fason işler yapan tedarikçilerin, bağlantı yapılmadan önce kalite sistemi açısından değerlendirilmesi ve sözleşmeden sonra da periyodik olarak denetlemesi ve performansının izlenmesi için modeller tanıtılmaktadır. Ayrıca konu ile yakından ilgili olan ilk örnek onayının hazırlanması, giriş kontrol faaliyetleri ve uygunsuz malzemenin tasfiyesi hakkında da bilgiler verilmektedir.

Seminer en genelde konuyu tüm yollarıyla ele almaktadır. Katılımcılar, kuruluşlarının organi- zasyonu, çalışma alanı ve şartlarına göre kendilerine sunulan bilgileri kendi kuruluşlarına uyarlayacaklardır.

 

İçerik

 • Tedarikçi kalite sistemi değerlendirilmesi,
 • Proses belgelendirme,
 • Satın alma dokümanlarının kontrolu,
 • Kaynakta inceleme,
 • Performans değerlendirmesi,
 • İlk örnek kontrol ve onayı,
 • Giriş kontrolu,
 • Uygunsuz malzemeler/parametreler,
 • Satın alma ve malzeme kabul prosedürleri,
 • Hizmet tedarikçilerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken kurallar,
 • Entegre edilmiş yönetim sistemi içindeki tedarikçilerin değerlendirilmesi.

 

Katılımcılar

Kuruluşların satın alma, kalite kontrol/kalite güvence bölümlerinde görevli olan veya tedarikçi ile ilişkileri olan bölüm yöneticileri ve çalışanlar.

 

Süre: 2 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ