Tarihçe


KalDer; TARİHÇE

 

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Türkiye’deki belli başlı sanayi grup temsilcilerinin bir araya gelmesiyle, 1990 yılı sonlarında, o dönemdeki yöneticiler, Siemens’in Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sabuncu ve Kalite Güvence Yöneticisi Selim Güven, TSE Başkanı Mehmet Yılmaz Arıyörük, Şişecam Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu, Elginkan Holding Yöneticisi Haydar Yalçın, Enka Holding Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ergin Çavuşoğlu, Altınyıldız Planlama Müdürü Ali Osman Kilitçioğlu, Türk Demirdöküm Toplam Kalite Yöneticisi Turgay Günay ve Arçelik Kalite Planlama ve Güvence Yöneticisi Regaip Baran tarafından kurulması için Kasım 1990 tarihinde ilk resmi başvuru yapılmıştır. Yapılan başvurunun kabul edilmesi üzerine Kasım 1991 tarihinde KalDer resmen kurulmuştur.

1992 yılında yapılan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Mehmet Sabuncu Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu, Prof. Dr. Ergin Çavuşoğlu ve Ali Osman Kilitçioğlu Başkan Yardımcısı seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Haydar Yalçın ile Regaip Baran seçildi.

KalDer’in Kuruluştaki Amacı

Bugünkü KalDer misyon ifadesi içinde birbirini bütünleyici bir şekilde tanımlanmış olan KalDer’in kuruluşunda ortaya konan amaçlar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

 • KalDer, Çağdaş Kalite Felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılmasını
 • Ülkemizde kalite bilincinin yerleştirilmesini
 • Kaliteli çalışmanın teşvikini,
 • Dış piyasada rekabet olanaklarımızın artırılmasını,
 • Sanayi ve hizmet sektörüne bu konuda teknik yardım ve koordinasyonun sağlanmasını benimsemiştir. 

Bunlara ulaşma yolunda;

 • Ülkemizde sanayi ve hizmet sektöründeki mevcut belli başlı firmaların üyeliği,
 • Üye olan firma temsilcilerinin dernek çalışmalarına aktif katılımı,
 • Önde gelen eğitim, meslek, basın-yayın ve tüketici kuruluşlarıyla yakın ilişkilerin ve işbirliğinin kurulması,
 • Dernekçe düzenlenecek olan uluslararası kongrenin ve buna paralel olarak verilecek olan kalite ödülünün ilgili her kesime ulaşması ve kalitenin yılın olayı haline gelmesi, yerine getirilmesi gereken şartlardır.

İlerleyen yıllarda bu amaçlara ve vizyona önemli ölçüde ulaşıldıysa da bazı maddelerde değişiklikler, çıkarılan ve eklenen maddeler olmuştur ama doğrultu aynı yönde kalmıştır.

Çok Merkezli Gelişme

KalDer’in kuruluşu ile birlikte kalite hareketi Türkiye’de çok merkezli bir şekilde gelişmiştir. KalDer’in kurucusu olan Siemens, Şişecam, Enka, Elginkan Holding, Altınyıldız, Arçelik, Türk Demirdöküm gibi kuruluşların fabrikalarında ve sonradan Ulusal Kalite Ödülü’nü alan bazı kuruluşlarda ayrı ayrı ama paralel olarak kongrelere, sempozyumlara, ya da dergilere dönüşecek seviyede kalite çalışmaları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı, bu kuruluşların tedarikçisi oldukları müşterinin talep ve yönlendirmeleriyle, bazıları sadece kendinden güdülü bir şekilde, bazıları da bir krize cevap oluşturmak amacıyla gelişmiştir.

İlerleyen yıllarda kalite hareketi, bugün Türkiye Mükemmellik Ödülü olarak adlandırılan Ulusal Kalite Ödülü süreciyle önce büyük ölçekli özel sektör kuruluşlarına ve daha sonra KOBİ’lere yayılmıştır. KalDer’in ulusal rekabet gücünü artırma amacıyla 1998 yılında başlattığı Ulusal Kalite Hareketi’ne 1999 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nın katılımıyla kalite bilinci kamu kuruluşlarına ve izleyen dönemde sivil toplum kuruluşlarına da sıçramıştır. KalDer’in kurulmasına imkân veren ortamı gözler önüne sermektedir.   

 

KalDer’in Önemli Kilometre Taşları

 

 • 1990:   KalDer kurucu üyelerinin ilk toplantısı yapıldı.
 • 1991:   İlk Genel Kurul gerçekleştirildi.

Çalışma ve Uzmanlık Grupları oluşturuldu.

 • 1992:   Önce Kalite Dergisi basıldı.

1. Ulusal Kalite Kongresi Yapıldı.

Ulusal Kalite Ödülü’nün ilanı yapıldı.

 • 1993:   İlk Kalite Ödülü verildi.

Şube çalışmaları başlatıldı.

İlk KalDer Kitabı yayınlandı.

 • 1994:   KalDer Kütüphanesi oluşturuldu.

KalDer Yılın Derneği seçildi.

 • 1995:   Ankara ve İzmir Şubeleri kuruldu.

Türkiye’de ilk EFQM Paylaşım Konferansı gerçekleştirildi.

 • 1996:   Anadolu Kalite Günleri başlatıldı

1. Makale Yarışması düzenlendi.

 • 1997:   www.kalder.org, KalDer internette

KOBİ Ödül kategorisi oluşturuldu.

 • 1998:   Ulusal Kalite Hareketi (UKH) başlatıldı.

Bursa Şubesi kuruldu.

KalDer (Avrupa Klite Yönetim Vakfı) EFQM Üyesi Oldu.

Önce İnsan Sempozyumu ve 1. Kalite Çemberleri Konferansı (Ankara) gerçekleştirildi.

Bursa Yerel Kalite Ödülleri programı başlatıldı.

Ankara Kalite Çemberleri Paylaşım Toplantıları programı başlatıldı.

 • 1999: Eskişehir Şubesi Kuruldu

KalDer EFQM’in Ulusal İşbirliği Ortağı (NPO) oldu.

Türkçe EFQM’in resmi dilleri arasında yer aldı.

Mükemmelliği Arayış Sempozyumu (İzmir) gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı

Yeni KalDer amblemi ve logosu oluşturuldu.

 • 2000:   Kamu Ödül Kategorisi ilan edildi

1. Kamu Kalite Sempozyumu (Ankara) gerçekleştirildi

İzmir Yerel Kalite Ödülleri oluşturuldu

Türkiye Kalite Derneği unvanı alındı

 • 2001:   Kamuda ilk Kalite Ödülü verildi.

Sivil Toplum Kuruluşları için Kalite Ödülü Oluşturuldu

 • 2002:   Eskişehir 1. Kalite Şöleni programı gerçekleştirildi
 • 2002:   Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni Türkiye’de imzalayan ilk kuruluş KalDer oldu.
 • 2003:    1. Bursa Kalite ve Başarı Sempozyumu gerçekleştirildi.
 • 2004:   Kamu Ulusal kalite Ödülleri Sağlık, Eğitim, Kamu Yönetimi ve Hizmetleri olarak 3 alt kategoriye ayrıldı.

1. İnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi yapıldı.

 • 2007:   Mükemmellikte Süreklilik Ödülü oluşturuldu.
 • 2008:   Kalite Çemberleri Ödülü (Ankara) verildi.
 • 2009:   Yılın Başarılı Ekibi Ödülü (İzmir) verildi.
 • 2010:   Kaizen Ödülleri (Ankara) duyuruldu.
 • 2013:   Ulusal Kalite Ödülleri Türkiye Mükemmellik Ödülleri adını aldı.
 • 2017:   Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde tüm kategoriler birleştirilerek EFQM Mükemmellik Ödülleri ile eş konuma getirildi.
 • 2020:   İlk Çevrimiçi Eğitimler Gerçekleştirildi.
 • 2020:   Kalite Kongresi İlk Kez Çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
 • 2021:   Sürdürülebilirlik Görev Güçleri Ekipleri Kuruldu.
 • 2021:   KalDer Online Akademi Açıldı.
 • 2022:   KalDer Kayseri Şubesi Açıldı.

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ