Sebep – Sonuç Bileşenleri Açısından Mobing


Amaç

Çalışanlara üstleri, astları veya eşit düzeydeki çalışanlar tarafından “kasıtlı, sürekli ve sistematik” biçimde uygulanan  her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden Mobing, Türkiye’de son yıllarda çok sıklıkla duyulan bir kavram. Açılmış ve kazanılmış davalar olmasına rağmen, Mobing hem mağdur, hem işveren için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çünkü Mobingi suç olarak tanımlayan yasa değişikliği (Borçlar Kanunu, Md. 417) Ocak 2011’de yasalaştı.  Yasanın ardından 19.3.2011’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde  “Alo 170” hattı devreye alındı.

Bu yasal değişikliklerin doğal sonucu olarak birbirini izleyen çok sayıda mobing davasına tanık olmaktayız. Bu nedenle, mobingin önlenmesi için öncelikle yeni Borçlar Kanunu 417. maddesinin işverene yüklediği sorumluluğun karşılanabilmesi,  bir diğer açıdan firmaların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütleri ve odaların da üyelerin haklarını layıkıyla koruyabilmesi adına iş hayatındaki bütün bileşenlerin bu konuda bilgilenmesi ve kadroları bilgilendirmesi gerekiyor.

Bu çalıştayda, katılımcıların mobing olgusunu ayırt edebilmeleri, önlem alma ve çözüm üretmeleri ile mobingin psikolojik etkileri ve hukuksal açıdan yaratacağı sonuçları hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

 

Katılımcı Profili

Kurum ve kuruluşların etik kurul görevlileri, insan kaynakları yöneticileri ve profesyonelleri, tüm yöneticiler, hukuk danışmanları, avukatlar, işyeri hekimleri ve işyeri psikologları

 

Katılımcının Kazanımı

Mobing ve çatışma arasındaki farkı tanımlayabilme,

Örgüt kültürü ve mobing arasındaki ilişkiyi ayırt edebilme,

Tedavi edici ve sürdürülebilir mekanizmaların nasıl kurgulanacağı hakkında bilgi sahibi olma,

Hukuksal açıdan yaratacağı sonuçlar hakkında bilgi edinme,

İşveren, çalışan, İK ve Etik /Disiplin kurulu sorumluluklarını yeniden gözden geçirme konularında farkındalıklarını arttırma.

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ