Organizasyonel Değişim Lideri Eğitimi


Organizasyonel Değişim Lideri Eğitimi

Organizasyonel Değişim Lideri Eğitimi kimler içindir?

Bu eğitim, arzu edilen değişimi yönetmek / desteklemek için EFQM Modelini kullanarak organizasyonundaki değişime güvenle öncülük etmek isteyen herkes için temel bir eğitimdir. Bir değişim başlatmak, kurum ve kuruluşlarını geliştirmek isteyen yöneticiler, değişim projelerinin liderleri, danışmanlar ile kalite yönetimi alanında eğitim alan ve verenler için uygundur.

Eğitimin Faydaları

Bu eğitimin sonunda katılımcıların şunları yapabilmeleri beklenir:

 • Kişisel güçlü yönlerinizi ve değişim projesine neler katabileceğinizi belirleyebileceksiniz
 • Bir Değişim Lideri olarak kişisel önyargılarınızı belirleyebilecek ve önyargılarınızın projeniz üzerindeki etkisini en aza indirebileceksiniz
 • Büyüme zihniyetinin önemi de dahil olmak üzere değişim psikolojisinin ilgili boyutlarını daha iyi anlayacak ve açıklayabileceksiniz
 • Değişim ivmesini yaratmak ve sürdürmek için farklı stratejiler kullanabileceksiniz
 • Değişimdeki gelişmeleri takip edip, doğru yansıtabilecek ve başkalarının değişim süreci boyunca benzer şekilde davranmalarını sağlayabileceksiniz
 • Temel Değişim Metodolojilerini iyice kavrayıp, ayırdına varıp, gerektiğinden onlardan yararlanabileceksiniz, Örn. Kotter, Adkar, Laloux vb.
 • EFQM Modelini ve RADAR Kriterlerini değişim sürecini yönetmek ve faaliyetleri desteklemek için etkin olarak kullanabileceksiniz
 • Eğitimin diğer katılımcılarıyla vaka çalışması senaryolarını ve gerçek hayat zorluklarını paylaşarak onların deneyiminden yararlanabileceksiniz
 • Dönüşümsel değişimin başarısını ölçmek için EFQM Modelini kullanabileceksiniz

Eğitimin İçeriği

Modül 0: Ön Hazırlık

Modül 1: Değişim ve Değişim Liderinin Rolü

 • Değişime Giriş
 • Değişim Liderinin Rolü
 • Değişim Metodolojilerine Genel Bakış

Modül 2: Kişisel Etkiniz

 • Örgütsel Uygunsuz Davranışlar
 • Psikolojik Güvenlik
 • Öz Farkındalık
 • Gelişim Zihniyeti
 • Bilişsel Önyargı
 • Müdahale Etmek

Modül 3: Değişimi Desteklemek için EFQM Modelini Kullanmak

 • Bir Değişim Lideri Olarak İhtiyaçlarınız
 • Değişim Liderlerine destek sağlayacak bir Teşhis Aracı olarak EFQM Modeli ve RADAR
 • Değişim Liderlerine destek sağlayacak bir Yön Verme Aracı olarak EFQM Modeli ve RADAR
 • Belirli Stratejik Alanlar veya Endüstrideki Sektörlere Yönelik EFQM Uzmanlık Serisi

Modül 4: Değişim Etkisinin Ölçülmesi

 • Çeşitli Değişim Türlerinin Ölçülmesi
 • Risk Psikolojisi
 • Bilişsel Önyargı ve Değişim Projelerinin Olası Sonuçları

Modül 5: Etkiyi Ölçmek için EFQM Modelini Kullanmak

 • EFQM Modeli ile Puanlama
 • İletişim

Modül 6: Son Değerlendirme (Test)

Eğitim Süresi ve Yöntemi

Bu eğitim, ister fiziki ister çevrimiçi olsun, bireysel okumalar, videolar, proje çalışmaları ve ödevlerle desteklenen, bir aya yayılmış 4 yarım günlük bir dizi modül içeren karma bir öğrenme programıdır.

Eğitimden yüksek düzeyde etkileşim ve kişisel destek sağlamak için her grup 12 katılımcıyla sınırlıdır.

Bu Eğitim için Ön Koşul

Katılımcıların bu eğitime başvurmadan önce EFQM Temel Eğitimi’ni almış ve kurum/kuruluşları içinde herhangi bir Değişim Projesi içinde yer almış veya alacak olmaları gerekmektedir.

EFQM Organizasyonel Değişim Lideri Yeterliliği

Bu Yeterliliği kazanmak için tüm oturumlara tam olarak katılmanız, verilen tüm ödevleri tamamlamanız, ayrıca eğitim sonunda verilecek testten geçmeniz beklenmektedir.

Yeterlilik 3 yıl için geçerlidir ve 3 yıl içinde en az 30 saat uygulandığı kanıtlanması halinde yenilenebilir.

EFQM ‘den Yetkili Eğitmenimiz ile Kurumunuza Özgü Eğitim

Bu eğitim sadece EFQM’in yetkilendirdiği Eğitmenler tarafından verilmektedir. Bu eğitim Genel Katılıma Açık verilebildiği gibi, kurum ve kuruluşlara özgü olarak da verilebilmektedir.

Bu eğitimi kuruluşunuzun değişim projelerine özgün uyumlandırabilmemiz için değişim ekibinizle birlikte çalışabiliriz. Bunun için lütfen egitim@kalder.org adresinden bizimle iletişime geçiniz.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ