Ödüllü Kuruluşlar Ne diyor?


Aralık-2016 

EFQM Mükemmellik Modeli'ni, Kurumsal Yönetim Biçimi olarak benimseyerek tüm iş süreçlerimizi bu modele göre şekillendiriyoruz. Boya sektöründe modeli uygulayan ilk boya firmasıyız ve bu bizim için önemli bir farklılık. Sektörde ürünlerimiz ve teknolojimizle üstlendiğimiz öncü rolü, yenilikçi marka vizyonumuzu mükemmellik alanında da sürdürüyoruz. Kalite ve mükemmelliği, kurum kültürümüzün bir parçası haline getirmiş durumdayız. 
 
EFQM Mükemmellik Modeli'nin temelinde de daha iyiyi aramaktan vazgeçmeyen kurumlar yaratmak vardır. Bu açıdan KalDer'in ülkemizde öncülük ettiği kalite ve mükemmellik çalışmaları ile ortak hedeflerde buluşabiliyoruz. Kalite ve mükemmellik, kurum kültürüne entegre edilerek tüm paydaşlar tarafından özümsenmeli. EFQM Modeli'nin büyüme hedeflerimiz ve rekabetçiliğimize olan katkısını her geçen gün daha fazla görüyoruz. 
 
Dyo Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran 
 
 
Aralık-2016 

Yüksekokulumuzda sistematik çalışmaların devam etmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü'nü aldık. Yüksekokulumuzda mükemmellik çalışmaları aradan geçen yedi yıl boyunca artan bir heyecan ile devam etti. Her yıl yapılan değerlendirmelerde, karşılaştırma sonuçlarını da kullanarak elde ettiğimiz bulgular ışığında iyileştirme plan ve projeleri hazırlanarak tüm çalışanlarımız ile paylaşıldı. Önceliğimiz stratejilerimizi çalışanlarımızla başarmaktır. 
 
Öncelikle ele alınması gereken konu özdeğerlendirmedir. İyi bir özdeğerlendirmenin kurumun kendisini tanıması ve gerçekçi bir stratejik plan hazırlaması açısından önemlidir. Kurumlar, özdeğerlendirme, karşılaştırma ve kıyaslamalar ile stratejilerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerini önceliklendirerek mükemmellik yolculuklarına kararlılıkla devam etmelidirler. 
 
Prof. Dr. Cumhur Aydınalp, Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Müdürü 
 
 
Kasım-Aralık 2015 

EFQM Mükemmellik Modeli'nin tanıtımı şu cümleyle başlıyor. "Mükemmel kuruluşlar, tüm paydaşlarının beklentilerini karşılayan veya aşan üstün performans gösterir ve bu performansı sürdürür. İGDAŞ, bu cümleyi kendine düstur edinmiş bir şirket. Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü, bunun en güzel ispatıdır. Bir karşılaştırma   yapmak yerine, bu ödülün diğer ödülleri ve belgeleri de kapsayıcı olduğunu düşünüyorum. Bu ödülü, İGDAŞ'ın Mükemmelliğe Yolculuğu'na verilen bir onay olarak kabul ediyorum. Ve özellikle belirtmek isterim ki; bu yolculuk hız kesmeden devam edecek. 
KalDer Ulusal Kalite Büyük Ödülü, İGDAŞ'ın kalite standartlarını yükseltme azmini daha da artırdı. Bütün bunların asıl sonucunun sahadaki karşılığının ise rekor seviyedeki müşteri memnuniyeti oranımız olduğuna inanıyorum. 

Mehmet Çevik, İGDAŞ Genel Müdürü 
 
 
Kasım-Aralık 2015 

EFQM Modelini kullanarak halihazırdaki yapımızdan daha anlamlı bir bütün, bir yapı oluşturacağımızı fark ettik. Sürekli gelişim ve iyileştirme arayışında olduğumuz için EFQM Modelini kullanmaya karar verdik. EFQM Mükemmellik Modeli, strateji, politika ve liderlik yaklaşımıyla süreçler, çalışanlar, müşteriler toplum, iş birlikleri ve sonuçlar arasındaki mükemmel dengeyi oluşturmaya çalıştığı için bizim gibi kalite sistemleri ve yönetim araçlarını kullanan işletmeler için hem çok iyi bir rehber hem de çok önemli bir gelişim fırsatı. 
Bu modelin yaygınlaşması, kuruluşların sadece ürün kalitesine ve maliyete odaklanmasının dışına çıkıp daha bütünleşik bir yapıya sahip olmasına, çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına ve topluma daha fazla pozitif katkı sağlamalarına ve daha başarılı sonuçlara ulaşmalarını sağlayacaktır. 

Şahin Keykan, 2015 Damla Su Sapanca Fabrikası Operasyon Müdürü  
 

Kasım-Aralık 2015 

Türkiye Mükemmellik    Büyük Ödülü ile sektörde sunduğu hizmet kalitesiyle örnek olmak ve açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. Ödüller başarıyı ölçen objektif göstergeler olduğu için sizi bir üst noktaya taşımaya zorluyor. 
Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülünü sektör bağımsız bir ödül olarak görüyoruz. Tek bir faaliyet alanında mükemmelleşmek   yerine tüm faaliyetlerde yönetim modeli bazında mükemmelleşmeyi zorunlu kıldığından bu ödül kurumun sürdürülebilir başarı faktörü için önem arz ediyor. Aynı zamanda kurumda bütünsel kalite kültürünün oluşmasına önemli katkılar sağlıyor. EFQM'nin bize kazandırdığı birçok   değişim var. Yönetim sistemlerinde standartlaşma bizi kişi odaklı değil süreç ve sonuç odaklı bir iş anlayışına ulaştırdı. Bu değişim İETT'yi daha fazla değer ve proje   üretmeye sevk etti. 
Böylece kurumsal itibarımız arttı ve müşteri, tedarikçi ve çalışan memnuniyet oranlarımızda hızlı bir yükselişe geçtik. EFQM ödülü de bizi tek bir yönümüzle değil bir bütün olarak değerlendiren tek ödül oldu. 

Mümin Kahveci 2015 İETT Genel Müdürü 


Kasım-Aralık 2015 

Aldığımız Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü bizim için en prestijli kalite ödülü. 
Mükemmellik Modeli, okul olarak mükemmellik yolculuğumuzda nerede olduğumuzu görmemizi, belirlemiş olduğumuz vizyon ve misyonumuzla ilişkili olarak kuvvetli yönlerimizin ve iyileştirilecek alanlarımızın farkına varmamızı sağlamıştır. 0kulda ürettiğimiz yeni fikir ve uygulamaların hem okulumuz içinde hem de okul dışında etkili biçimde yayılımını kolaylaştırmış ve ortak bir dil oluşturmamıza katkı sağlamıştır. Okul yönetim sistemimiz için temel bir yapı oluşturmuştur. Aldığımı diğer ödül ve belgelerden en önemli farkı bize Avrupa Mükemmellik Ödülü'nün kapısını aralamış olmasıdır. Türkiye'nin en prestijli kalite ödülü olan Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü'nü aldık. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Mükemmellik Büyük Ödülü'nü Türkiye'ye taşıyarak bir ilki gerçekleştirmek. 

Aslı Kanbir, Antalya Muratpaşa Sabiha Gökçen Anaokulu Müdürü 


Kasım-Aralık 2014 

Method Research Company'nin başarı noktası diğer firmalara göre birçok kalite belgesine sahip olan "İlk ve Tek" marka olmasıdır. Bu da bize tanıtımlarda, reklamlarda ve satış noktalarında profesyonel yaklaşımla birlikte rekabet avantajı sağlamaktadır. 
Method Research Company olarak mükemmellik modeli diğer kalite belgeleri için yapılan çalışmalara kıyasla tüm süreçlerimizde daha yönetsel bakış sağlayarak süreçlerin yayılımını gerçekleştirmemizi sağladı. Böylece ana stratejilerimizin tüm bölümlere ve tüm çalışanlara yayılımını sağlayarak ortak hedeflerle hareket etmemizi sağladı. İç ve dış müşteri ihtiyaçları doğrultusunda bütünleşik çözümler üreterek sistem entegrasyonunu sağlayarak sürdürülebilir katkılar sağladı. EFQM Modeli ile şirket çalışanları olarak hepimiz takım eşliğinde hareket etmeyi ve aynı vizyondan bakabilmeyi öğrendik. Bu bakış açısı da kurum içi kalite standartlarının hızlı özümsenmesini ve uygulanmasını sağladık. 
Method Research Company, "Mükemmellik Modeli" yolculuğunda başarıyı bir işletmenin iyi yönetilmesi için gereken tüm önemli kriterleri barından bir rehber olduğunu görmüştür. 

Cengiz Kılıç, Method Research Company Genel Müdürü 
 
 
2014 Aralık 

KalDer ve TÜSİAD iş birliği ile EFQM Modelinin referansında verilen Türkiye Mükemmellik Ödülü ise; tüm paydaşların beklentileri doğrultusunda dengeli sonuçlar elde ederek tüm paydaşlarla yüksek düzeyde memnuniyet sağlanmasını güvence altına alan ülkemizdeki en prestijli yönetim sistemi ödülüdür. Bu yüzden de Türkiye Mükemmellik Ödülünü kazanmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, 2014 Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 

 
2014 Aralık 

Biz EFQM Modeli'ne her zaman kültür boyutu, yaşam tarzı ve yönetim anlayışı boyutlarından baktık. Standartlar konusunu yıllar öncesine dayanan, kuruluşumuzdan bu yana sistemimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördük. Sektörümüzde veya sektörümüz dışında faaliyet gösteren dünya çapındaki şirketlerin kullandığı tüm standartları benimsedik ve sistemimize kısa sürelerde entegre ettik. Ancak EFQM Modeli yönetim anlayışımızı, liderliğimizi, süreç yönetimine bakışımızı, ekip ruhunu, yetkilendirme kültürünü şekillendirmemizi, günlük hayata yansıtmamızı sağlayan bir rehber oldu bizim için. Bu anlayış bizi Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü kazanma noktasına kadar getirdi. 

Enver Say, Coca-Cola İçecek Bursa Fabrikası 

 
2014 Aralık 

EFQM modelini kullanarak hali hazırdaki yapımızdan daha anlamlı bir bütün, bir yapı oluşturacağımızı fark ettik. Sürekli gelişim ve iyileştirme arayışında olduğumuz için, EFQM modelini kullanmaya karar verdik. EFQM mükemmellik modeli, strateji, politika ve liderlik yaklaşımıyla; süreçler, çalışanlar, müşteriler, toplum, iş birlikleri ve sonuçlar arasındaki mükemmel dengeyi oluşturmaya çalıştığı için; bizim gibi kalite sistemleri ve yönetim araçlarını kullanan işletmeler için hem çok iyi bir rehber hem de çok önemli bir gelişim fırsatı. 
Bu modelin yaygınlaşması, kuruluşların sadece ürün kalitesi ve maliyete odaklanmasının dışına çıkıp, daha bütünleşik bir yapıya sahip olmasına, çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına ve topluma daha fazla pozitif katkı sağlamalarına ve daha başarılı sonuçlara ulaşmalarına neden olacaktır. 

Ali Tercan, Damla Su Sapanca Fabrikası Kalite Güvence Müdürü 

 
2014 Aralık 

2010 yılı itibariyle EFQM Mükemmellik Modelini benimseyerek, başarısını sürdürülebilir kılmayı ve öncü sanayi odası olma hedefini hayata geçirmeye karar vermiş ve Yönetim Kurulumuzun iradesi ve desteği ile EFQM yolculuğunu başlatmıştır. 
Aldığımız ödül kurumumuzun dününü ve bugününü kapsamakta ayrıca yarınına yol göstermektedir. Gururla taşıyacağımız ama rafta duracak bir ödül olmasının ötesinde, bizden sonra gelecek yönetimlerin izleyeceği yolda daha mükemmel adımlar atılmasını sağlayacak bir ödül olduğuna inanıyoruz. 

Ender Yorgancılar, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

 
2013 

EFQM Mükemmellik Modeli'nin değerlendirdiği kurumu bütün olarak ve kapsamlı şekilde ele alan yaklaşımı ile birlikte, kullanılabilecek yöntemler konusundaki esnek yapısı, SAÜ'nün kalitesini geliştirme adına yaptığı arayışlarla örtüşmüştür. Aynı zamanda SAÜ'nün kurumsal gelişimi için önemsediği değerlerin, EFQM Mükemmellik Modeli'nin temel değerleriyle uyumlu olması SAÜ için bir fırsat olarak görülmüş ve iş birliğine karar verilmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 2006 yılında başlayan bu iş birliğindeki öncelikli amaç KalDer'in dış değerlendirme hizmetinden faydalanmak olmuştur. Sonrasında ise sunmuş olduğu özdeğerlendirme, bütüncül performans yönetimi kıyaslama gibi kalite geliştirme araçlarının kullanımı ile de bu iş birliğinin kapsamı genişlemiştir. 

Prof. Dr. Muzaffer Elmas Sakarya Üniversitesi Rektörü 


2013 

Oldukça sert olan günümüz rekabet koşullarında hayatta kalabilmek, başarıyı yakalamak ve yakalanan başarıyı sürdürmek her geçen gün daha da zorlaşmakta. EFQM Mükemmellik Modeli, bizimki gibi yaygın ve büyük organizasyonlarda tüm paydaşlar için dengeli bir memnuniyet yaratmaya yardımcı olmaktadır. 

En önemlisi EFQM Mükemmellik Modeli'nin diğer sistem standartlarından farklı olarak şirketin bütününe dair bir kurumsal değerlendirme yapabilme yeteneği kazandırmasıdır. Ödül sürecinin kurumsal gelişime olan katkısı çok büyük, aynı zamanda sürecin bağımsız, gönüllü değerlendiriciler aracılığıyla yönetiliyor olması da çok kıymetli. Değerlendirme süreci sonunda verilen detaylı geri bildirim raporu ile kuruluşların gelişime açık alanları net olarak ortaya konmakta ve yine model rehberliğinde bu alanlar etkin bir şekilde iyileştirilebilmektedir. 

Esra Şahan, Aras Kargo A.Ş Kurumsal Gelişim Müdürü 


2013 

2002 yılında üyesi olduğumuz, etkinlik ve faaliyetlerini yakından takip ettiğimiz, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) öncülüğünde yürütülen EFQM Mükemmellik Modeli ile 2007 yılında yapılan Kalite Kongresi ve Kongre Çalıştayları'nda tanıştık. Modelin gereklerini kurumumuzda uygulayarak sürekli gelişim ve sürekli iyileştirme ile vatandaşlarımıza ilkeli ve kaliteli hizmetler sunmak, vizyonumuza ulaşmak, kişilerle değil sistemlerle yönetilen belediye olmak amacıyla 22 Nisan 2008 tarihinde KalDer ile Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi imzalayarak belediyemizde EFQM Mükemmellik Modeli uygulama çalışmaları başlatılmıştır. 
2008 yılından bu yana tüm çalışanlarımızın gayreti, Belediye Meclis Üyeleri, iş birliklerimiz ve STK'nın da desteği ile kurumsal anlamda sürekli iyileştirmeler yaparak EFQM Mükemmellik Modeli basamakları tek tek çıkılarak bugünlere gelinmiştir. 

Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı 

 
Aralık 2012 

2010 yılında EFQM Mükemmellik Modeli'nde yapılan değişiklikle "sürdürülebilirlik" çok daha önemli bir kavram oldu. Bu değişikliğin Petkim açısından çok önemli ve büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. İçinde bulunduğu sektör itibariyle sürdürülebilirliği çok önemseyen ve daha bu kavram çok az bilinirken dahi bu alanlarda önemli faaliyetler yürütmüş olan Petkim böylelikle yaptığı ve sürdürdüğü faaliyetlerin önemini gösterebilme şansına kavuşmuştur. 
EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde yaptığımız tüm analiz, proje ve çalışmaların yeni dönemde de karar alırken bize yardımcı olacağını söyleyebilirim. 

Hayati Öztürk, Petkim Petrokimya Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 
 
 
Aralık 2012 

Oluşturduğumuz Misyon, Vizyon, Kalite Hedeflerimiz ve bunların doğrultusunda hazırladığımız Stratejik Planımızla çizdiğimiz yol haritasıyla belirlediğimiz kurum hedeflerimizi gözden geçirerek, gerekli revizyonları yaparak sürekli gelişim ve yenileşim için gerekli ihtiyaçlarımızı tespit ederek mükemmellik yolundaki adımlarımızı sağlamlaştırmaktayız. 
Mükemmellik yolculuğumuz kapsamında alınan eğitimler, yapılan kıyaslama çalışmaları sonucunda Ulusal Kalite Ödülü Başvuru Kitabımızı hazırladık ve 2012 yılında Ulusal Kalite Büyük Ödülü'ne başvurduk. Masa başı değerlendirmesi ve saha ziyareti sonucunda Ulusal Kalite Başarı Ödülü almaya hak kazandık ve bu önemli ödülü Şanlıurfa'mıza getirdik 

Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2012-2013 Şanlıurfa Belediye Başkanı 
 
 
Aralık 2011 

EFQM Mükemmellik Modeli, çok kapsamlı ve etkili bir sistemdir. Model, sadece süreçlerimizi geliştirmekle kalmadı, yönetici ve çalışanlarımızın yaklaşımlarını geliştirirken, şirketimizin yaptığı tüm işlerde bir rehber görevi gördü. Şirketimizde iş mükemmelliğini sürekli yaşayarak, farklılığımızı ortaya koymayı başardık ve Bosch Bursa Dizel Fabrikası, Bosch dünyasının en önemli üretim tesislerinden biri haline geldi. 

Dr. Andreas Wolf, Bosch San. ve Tic A.Ş. Teknik Genel Müdürü 

 
Aralık 2011 

Şu ana kadar sadece müşterilerimizin memnuniyetinin sağlandığı belgelerimiz mevcuttu. EFQM mükemmellik modeli çalışmaları ile tüm paydaşlarımızın memnuniyeti önem kazanmıştır. İş sahiplerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, partnerlerimiz, toplum ve hatta rakiplerimizin beklentilerini öğrenmeye çalışıyor, katılımlarını sağlayarak mevcut sistemlerimizi sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. 
Mükemmellik yolculuğu uzun bir yolculuk ve tüm paydaşların katılımı gerekmektedir. Ödül almak amaç değil, modelin kendisi Mükemmellik yolunda iyi bir araç, biz bunun peşindeyiz. 

Ayhan Gürbay, Farba Otomotiv Genel Müdürü 
 
 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ