KalDer AKADEMİ


Eğitimlerde Performans Odaklı Bir Yaklaşım,

KalDer Akademi

KalDer Akademi olarak adlandırdığımız eğitim ortamımızı, genel katılıma açık eğitimler ve kurum içi eğitimler ile bütünleştirdiğimiz uygulamaya yönelik rehberlikler, üniversiteler işbirliğinde yaptığımız sertifika programları ve çeşitli bilgi paylaşım platformları oluşturmaktadır.

Önceliğimiz “Mükemmellik” kültürünü ve EFQM Mükemmellik Modelini esas alarak kurumsal performansı yükseltecek ve değişim projelerini hızla hayata geçirecek kurumlara ve bireylere özel programlar sunmaktır. Bireysel gelişim ve vizyon kazandırma süreci, bilgi sermayesinin iş sonuçlarına dönüşmesi hedefi çerçevesinde ele alınır.

Kuruma özel programlarla stratejiler ve kurumsal hedeflerle bütünleşmiş bir gelişim sürecinin gerçekleşmesine olanak sağlanır.

 

KalDer Akademi'de Bilgiyi Uygulamaya Koyma

Eğitimlerde “Bilginin Uygulamaya Konulması” bizler için en önemli amaçtır.
 

Bilgi Edinme          Fikir Geliştirme        Bilgi Paylaşımı       Uygulamanın                 Performans      Bireysel ve Kurumsal
                                 ve Yaratıcılık            ve Uygulama         Gözden Geçirilmesi      Değerlendirme      Performans Artışı

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ