Kurumsal Karne - Balanced Scorecard


Amaç

Uzun vadeli planlarını sağlıklı yapmak, yaşama geçirmek ve performanslarını kapsamlı ölçerek başarılarını sürdürülebilir kılmak isteyen kuruluş temsilcilerini:

 • Stratejik Düşünme ve Yönetim
 • Stratejik Planlama
 • Stratejilerin Yaşama Geçirilmesi / Günlük İşlerle İlişkilendirilmesi
 • Kurumsal Performansın Doğru Ölçümü
 • Kurumsal Performansın Bireysel Berformans ile İlişkilendirilmesi ve Doğru Ölçümü

yöntemleri ve kavramları konularında kısaca bilgilendirmektir.

 

Katılımcıların Kazanımları

Sürdürülebilir kurumsal başarı için stratejik düşünme ve yönetimin temel kavram ve yöntemlerinin önemi; kurumsal stratejik planın oluşturulmasında kimlere, hangi bilgilere ve analizlere ihtiyaç olduğu; kuruluşun hedef belirlemede uzun ve kısa vadeli hedeflerin nasıl dengelenmesi gerektiği konularında farkındalık yaratılması.

 

Yöntem:

Çalıştay :

 • Bilgilendirme,
 • Örnek olaylarla grup çalışmaları

            şeklinde gerçekleştirilecektir.

 

Katılımcılar

Kuruluşların üst düzey yöneticileri (CEO, Başkan, Başkan Yardımcıları, Direktörler)

Stratejik Yönetim / Planlama Ekibi Yönetici ve Üyeleri

Pazarlama, Mali Grup Yöneticileri

İnsan Kaynakları Uzman ve Yöneticileri

Diğer Yöneticiler ve Uzmanlar

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ