Kalite cemberleri


Toplam Kalite Yönetimi'nin "kalite hepimizin işidir" ve "grup çalışması esastır" temel ilkelerinin uygulanabilmesi için, bir kuruluşun tüm çalışanlarının Problem Çözme Teknikleri'ni etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.

Kalite Çemberleri, benzer ya da aynı işi yapanların oluşturduğu gruplardır. Bu gruplar kendi iş alanlarındaki sorunları tespit eder, öğrendikleri tekniklerle inceler ve çözerler. Bu sayede, çalışanların motivasyonu artar, takım çalışması anlayışı gelişir. Kalite Çemberleri'nin ana felsefesi "yapabileceğiniz en yaratıcı işlerden birisi, başkalarındaki yaratıcılığı fark etmek ve geliştirerek yararlanmaktır" cümlesi ile ifade edilebilir.

 

Hedef

Toplam Kalite Yönetimi'nin bir parçası olan Kalite Çemberleri'nin çalışma esaslarını ve sistemini göstermek ve katılımcılara çember çalışmalarının nasıl başlatılacağını öğretmektir.

 

İçerik

 • Kalite Çemberleri ve TKY' deki yeri,
 • Tanım, tarihçe, çalışma şekli, organizasyon,
 • İlgilenmeyecekleri konular,
 • Diğer ekiplerden farklılıkları,
 • Başarılı çemberlerin anahtarları,
 • İlk proje seçimi,
 • İlginin canlı tutulması,
 • Uygulama programı,
 • İletişim, kişisel roller ve empati,
 • Liderlik ve motivasyon,
 • Akış Şeması,
 • Beyin fırtınası,
 • Veri toplama,
 • Neden- sonuç analizi,
 • Çözüm Karnesi,
 • Yönetime sunuş,
 • Vaka çalışması.

 

Katılımcılar

Kuruluşlarında katılımcılığı arttırmayı ve Kalite Çember çalışmalarını başlatmayı hedefleyen yöneticiler ve Kalite Çemberi kurmak ve uygulamakla görevli çalışanlar.

 

Süre: 2 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ