İç Kontrol


Hedef

Bu çalıştayda İç Kontrol sisteminin ve bu sistemi etkili uygulayabilmek için gerekli olan altyapı süreç yönetimi ve stratejik yönetim sistemleri ile arasındaki ilişkilerin anlaşılması amaçlanmaktadır. Çalıştayda iç kontrol temel bileşenlerinin anlaşılmasına yönelik olarak grup çalışmaları gerçekleştirilecektir. Katılımcıların iç konrol sistemi doğrultusunda mevcut durum analizi yapılması ve eylem planı hazırlanması konusunda bilgilenmeleri hedeflenmektedir.

 

İçerik

 • İç Kontrol Standardı Nedir
 • İç Kontrol ve EFQM Mükemmellik Modeli İlişkisi
 • COSO Modeli Nedir?
 • İç Kontrol ve Stratejik Yönetim İlişkisi
 • Süreç Yönetimi ve İç Kontroldeki Yeri
 • Mevcut Durum Analizi Nasıl Yapılır
 • İç Kontrol Bileşenleri
 • Uyum Eylem Planı Nasıl Hazırlanır
 • Faaliyet Planı Nasıl Oluşturulur

 

Katılım

Kamu Kurumu Yöneticileri, Kurumların İç Kontrol Uygulama Birimleri (Stratejik Planlama Birimi, Mali İşler Birimi))

 

Süre: 2 gün (1 günlük versiyon da uygulanabilir)

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ