Hata Türleri ve Etkileri Analizi-FMEA-2008


Günümüzün rekabet ortamında hata yapmak için tolerans hemen hemen yoktur denilebilir. Dolayısı ile yeni bir ürünü ortaya çıkarmadan, bir süreci değiştirirken veya bir projeyi ele alırken başarı faktörlerini sağlamak için mutlaka hata risklerini en aza indirgemek istenir. Başarı tesadüfen oluşmadığından hataları önlemek için analiz tekniklerini kullanmak gerekir. Hata Türleri ve Etkileri Analizi ürün, süreç ve makine tasarımında kullanılan popüler bir önleyici faaliyet tekniğidir. Bu tekniğin kullanılması ile olası problem kaynakları, oluşmadan önlenebilmektedir.

Hata türleri ve etkileri analizi (FMEA) yakın zamanda uzay endüstrisinde hava ulaşımında güvenli ve etkin ulaşım sağlamak amacı ile sürdürücü bir güç olarak ortaya çıkmıştır.

1970'lerde Hata Türleri ve Etkileri Analizi otomotiv sektöründe riskleri en aza indirmek ve güvenlik ile araç performansını iyileştirmek amacı ile uygulanmaya başlanılmıştır. Günümüz ortamında kuruluşlar Hata Türleri ve Etkileri Analizi'ni aynı amaçları sağlamak için kullanmaya başlamışlardır. Tekniğin etkin biçimde kullanılması ile yeni ürünler pazara daha hızlı ve daha düşük maliyette sunulabilmektedirler. Yeni bir ürünü oluştururken, bir üretim sürecini yeniden yapılandırırken veya bir projeye başlarken, ürün ve süreçlerde olası hata türlerini ortadan kaldırmak amacı ile her zaman kullanılabilecek ve faydaları kanıtlanmış olan teknik Hata Türleri ve Etkileri Analizi' dir.

Ayrıca günümüz Otomotiv üreticileri bu tekniğin yeni ve değiştirilmiş ürünlerin devreye alınmasından tedarikçileri tarafından mutlaka uygulanmasını istedikleri bir araç olarak göze çarpmaktadır. Etkin bir ekip çalışması olan Hata Türleri ve Etkileri Analizi ile ürün performansı artmakta, tasarım ve üretim kaynaklarına odaklanılarak bunların etkin kullanımı sağlanmakta, garanti ve ürün hata maliyetleri azaltılmakta, ürünler gelişigüzel değil, sistematik olarak analiz edilmektedir.

 

Hedef

Bu eğitim programı özellikle Otomotiv sektöründeki (parça ve yığın malzemeler tasarlayan ve/veya üreten) katılımcılara etkin Hata Türleri ve Etkileri Analizi yapabilmeleri için gerekli alt yapıyı sağlamaktır. Katılımcılar eğitim sonunda bu teknik hakkında bilgili ve yetkin olacaklardır.

 

İçerik

 • Hata Türleri ve Etkileri Analizi giriş,
 • Tasarımda, üretimde Hata Türleri ve Etkileri Analizi,
 • Kuralları, aşamaları,
 • Kullanılan formatlar,
 • Raporlama,
 • Örnek çalışmalar,

 

Katılımcılar

Özellikle Otomotiv sektöründeki (parça ve yığın malzemeler tasarlayan ve/veya üreten) kuruluşların ürün ve süreç tasarımında veya kalite fonksiyonlarında görevli yönetici ve çalışanları. Katılımcıların problem çözme ve/veya hatasızlaştırma tekniklerini bilmeleri yararlı olacaktır.

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ