Gastronomi İşletmeleri Belgelendirme Projesi (2017 – 2018)


Projenin İş Ortakları

Gastronomi Turizm Derneği (GTD) ve KalDer

Projenin Amacı

Türkiye’nin kalkınmasında ve ekonominin canlandırmasında önemli bir yeri olan turizm sektörü de dahil gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerin kalite standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmak; bu konuda farkındalığın ve bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamak.

Projenin Hedefi

 • Gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerinin yeterliliklerinin sınıflandırılmasına imkân verecek özgün bir değerlendirme modeli oluşturulması
 • Tasarlanacak modele göre tarafsız ve şeffaf bir değerlendirme ve değerlendirme sonuçlarının belgelendirilmesini sağlayacak bir sürecin tasarlanması
 • Değerlendirme ve belgelendirme sürecinin sürdürülebilirliğini sağlayacak bir yapının oluşturulması
 • Bu alanda ülkemizde rol model olunmasını teşvik etme.

Projenin Kapsamı

 • KalDer rehberliğinde GTD ile birlikte oluşturulacak GT Proje Ekibi tarafından;
  • Değerlendirme kriterlerinin,
  • Değerlendirme sürecinin,
  • Değerlendirici profili, değerlendirici seçimi ve değerlendirici geliştirme sürecinin,
  • Belgelendirme sürecinin tasarlanması.
 • GT Proje Ekibi tarafından belgelendirme sürecinin hayata geçirilmesi için gereken planlamanın ve organizasyonun yapılarak sürecin hayata geçirilmesini temin etme
 • KalDer ve GTD’nin yer aldığı bir GT Belgelendirme Komitesi ile sürecin izlenmesi, kontrol, denetim ve geliştirilmesi için alt yapının oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi

Projenin Durumu

KalDer ve GTD Yönetim Kurulu Başkanının konuşmaları ile 15 Mayıs 2017 tarihinde 15 Mayıs 2017 tarihinde projenin lansmanı bir basın toplantısı ile yapılmıştır. Eylül ayı için ürün lansmanı ve 2018 yılı başında da belgelendirme sürecinin başlaması hedeflenmiş olarak GT Proje Ekibi tarafından çalışmalar sürdürülmektedir.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ