EFQM Modelinde Sürdürülebilirlik Anlayışı Ve Uygulama Çerçevesi


Amaç

 • EFQM modelinde sürdürülebilirlik yaklaşım ve anlayışının irdelenmesi.
 • Model içinde sürdürülebilirlik uygulamalarının tanımlanması ve konumlandırılması.
 • Modelde yer alan sürdürülebilirlik göstergelerinin tespiti ve incelenmesi.
 • EFQM sürdürülebilirlik göstergeleri ile GRI raporlama standartlarında yer alan göstergelerin karşılaştırmalı analizi ve ilişkilendirilmesi.
 • GRI standartlarında G3’ten G4’e geçişte yaşanan değişimin EFQM bağlamında analiz ve değerlendirilmesi.

 

Katılımcı Profili

 1. Sürdürülebilirlik konuları ile ilgili üst/orta kademe yöneticiler,
 2. kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları yönetici ve uygulayıcısı uzmanlar,
 3. kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi ve tedarikçi ilişkileri yönetici ve uzmanları,
 4. sürdürülebilirlik bağlamında analiz ve raporlama yapan uzmanlar.

 

Katılımcı Kazanımı

Katılımcılar;

 • EFQM modelinin sürdürülebilirlik anlayış, yaklaşım ve çerçevesini netleştirir,
 • CSR uygulamalarının EFQM modeli içinde tanımlama ve konumlandırmasını yapar,
 • CSR uygulamalarının EFQM ve sürdürülebilirlik ekseninde modellenmesi felsefesine hakim olur,
 • GRI raporlamalarının EFQM bağlamında hazırlanması ve okunması yeteneğini elde eder,
 • Sürdürülebilirlik göstergeleri Gx ve G4 farklılıklarını algılar ve tanımlar,

 

Ek Kazanımlar:

 • CSR uygulamalarının paydaş iletişimi çerçevesinde paylaşım prensipleri irdelenecektir.
 • EFQM ve CSR (GRI) göstergeleri karşılaştırmalı matrisi üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ