Dış Değerlendirme


KalDer, kurumsal olgunluk aşamasının belirlenmesini isteyen kuruluşlara dış değerlendirme hizmeti ile destek veriyor.  
 

Dış Değerlendirme Hizmetinin Hedefi;

Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarına başlamış, ilerleme kaydetmiş ya da başlangıç seviyesinde olan kuruluşların mevcut durumlarının deneyimli ve tarafsız bir ekip tarafından değerlendirilmesi ve  kapsamlı bir şekilde raporlanması hedeflenmiştir. Bu yöntemle kuruluşların özdeğerlendirme çalışmalarına destek olunmakta ve hız kazandırılmaktadır.

Dış Değerlendirme Hizmetinden Kimler Faydalanabilir ?

Talep eden tüm kurum ve kuruluşlar ile STK’lar hizmetten faydalanabilir.

Hizmet Aşamaları 

• Talep eden kuruluşlara DIŞ DEĞERLENDİRME sürecinin, MÜKEMMELLİK MODELİ ve RADAR değerlendirme matrisinin tanıtıldığı bir bilgilendirme sunumu yapılır.

• Hizmet alacak kuruluştan “Kuruluş Profili (genel firma bilgileri)” ve izledikleri performans sonuçlarını içeren bir başvuru raporu hazırlaması beklenir.

• Deneyimli Ulusal Kalite Ödülü değerlendiricileri arasından kuruluşu değerlendirecek ekip belirlenir. 

• Değerlendirme ekibi ile kuruluşa ait tanıtım bilgileri paylaşılır, ayrıca kuruluştan değerlendirme ekibine bu bilgileri sunması talep edilir. 

• Değerlendiriciler, alınan bilgiler doğrultusunda saha ziyaret planını hazırlar ve kuruluş ile paylaşırlar. 

• Saha ziyaretinde kuruluşun mevcut uygulamalarının EFQM mükemmellik Modeli ve RADAR değerlendirme matrisine uygunluğu görüşmeler ve doküman inceleme yoluyla araştırılır. 

• Değerlendirme sonucunda kuruluşun kuvvetli yönleri ve iyileştirmeye açık alanlarının yer aldığı geri bildirim raporu hazırlanır ve kuruluşa gönderilir, rapor sonuçları dileyen kuruluşlara sözlü olarak da sunulur. 

• Rapor sonrasında kuruluş ile birlikte “Kuruluş Gelişim Yol Haritası” hazırlanarak, önerilir. 

• Onay verilmesinden sonra yol haritasına ilişkin planlama yapılır ve uygulama başlar.

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ