BS 25999 İş Sürekliliği Yönetimi Farkındalık Eğitimi


Tanım

Günümüzün ekonomik koşulları ve kriz ortamındaki belirsizlikler, beklenmedik olaylar ve afetler, büyüklüğü ve sektörü fark etmeksizin tüm kuruluşları etkilemektedir. Hem ülkemizde hem de dünyada son zamanlarda yaşanan doğal afetler (sel, deprem, hortum vb), çevreyi olumsuz etkileyen yangın, patlama, büyük endüstriyel kazalar, terör eylemleri, taşımacılık sektöründeki can ve mal kayıplı kazalar, bilişim teknolojileri üzerinden yapılan saldırılar ve benzeri olaylarda karşılaşılan riskler ve yaşanan krizler, gerek iş dünyasında gerekse kamu hizmeti sunan kuruluşlarda bu tür beklenmeyen ve felaket sonrası ortaya çıkan olaylara karşı bir dizi önlemler alınmasını zorunlu kılmış, bu yönde sistematik yaklaşımlara ve uygulanabilir yönetim sistemlerine gereksinimleri artırmıştır.

Kuruluşların, ürün ya da hizmetlerine yönelik çıktılarını aksatan veya durduran, herhangi bir felaketin ya da olayın ardından en kısa sürede tekrar toparlanarak işini sürdürebilmesiyle ilgili bir dizi faaliyeti içeren BS 25999 İş Sürekliliği Yönetimi (Business Continuity Management) standardı; kuruluşun kendisi, müşterileri ve hissedarları için hayati önem taşıyan kurum ve kuruluşlar için özellikle gerekli olmaktadır.

Bu standardın şartlarını yerine getiren, bu yönde sistemlerini kuran ve geliştiren kuruluşlar, müşterilerinin güvenini kazanmalarının yanı sıra, krizleri fırsata dönüştürmede önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadırlar.

Müşterilerin, tedarikçilerini, tedarik zincirindeki paydaşlarını ve iş ortaklarını belirlemede ve işbirliklerini sürdürmesinde başlıca gereklilikleri içeren “İş Sürekliliği Yönetimi” başarılı bir risk ve kriz yönetimi uygulamasının önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.
 

Hedef

Katılımcılara, İş sürekililği yönetim sistemi ve boyutları hakkında bilgi vermek, bu konuda bir yönetim standardı olduğunu ve BS 25999 uygulama gereklilikleriyle ilgili genel bir kavram bilgisi kazandırmak, İSY uygulama projesi başlatmak için hangi koşulların gerektiğini anlamlarını sağlamak ve kuruluşların bir iş sürekliliği yönetim sistemini uygulamaya yönelik kararı konusunda farkındalık yaratarak yön göstermek.
 

İçerik

 • İş Sürekliliği Yönetimi (İSY) Nedir?
 • BS 25999’un Gelişimi ve Standart Yapısı
 • İSY Tanımı
 • İSY Uygulama Kuralları
 • İSY Sisteminin Geliştirilmesi
 • İSY Program Yönetimi
 • İSY Döngüsü ve PUKÖ
 • BS 25999-2 yapısı ve şartlar
 • İSY Sisteminin Uygulanması ve İşletimi
 • Kritik başarı faktörleri
 • İSY’nin faydaları
 • Değerlendirme
   

Katılımcılar

İşletmelerinde İSY Sistemi kurmak isteyen, mevcut sistemlerini ve dokümantasyon yapısını bu standart gereklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için çalışan kuruluşların yöneticileri, sistem sorumluları ve konunun uzmanları.
 

Gerekli ön bilgi

Katılımcıların yönetim sistemleri, süreç yönetimi, iş uygulamaları hakkında genel bilgi sahibi olmaları tavsiye edilir.

Süre:  1 gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ