Bireysel Kalite Sorumluluğu


“Firma olarak, rekabetçi ortamda kalitemizi artırmak için sürekli yenilikler yapıyor, çalışanlarımızı ve ürünlerimizi devamlı geliştiriyoruz”… “İnsan kaynağımızı yatırım planlarımıza paralel olarak geliştirmek için sistemli çalışmalar yürütüyoruz.” “Her işin başı eğitim!” “Kariyer planlarımızı beş yıllık hedeflerimize göre yapıyor, insana yatırımdan hiç vazgeçmiyoruz.” Kalite çalışmalarına yıllar önce başladık. Ancak hala daha kat edecek çok yolumuz var.” “Çalışanlarımız en değerli kaynağımızdır.”

 

Şirket yetkililerinin bu tür demeçler verdiğini çokça duymuşsunuzdur. Demek ki, kuruluşların beklenti ve hedefleri profesyonelleşmek, rekabette güçlü durabilmek, daha çok pazar payı, karlılık ya da kurumsal saygınlık elde etmek oldukça, çalışan bireyler ve onların gelişimleri de aynı derecede önemli olarak algılanmaktadır. Yoğun ve çeşitli eğitim çalışmaları, yetkinlik analizleri, kariyer planlamaları, performans değerlendirme sistemleri, çalışan memnuniyeti ölçümleri, vs.. Aslında firmalar ürün ve hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi yolunun insan kaynağının gelişiminden geçtiğini yıllardır fark etmiş durumdalar. Peki, çalışanlar kalitenin kendi etki alanlarındaki sorumluluğunu kendiliklerinden alıyorlar mı? Yoksa bu sorumluluğu geliştirmenin, hatta bu yolculuğun henüz başındaki kuruluşlarda değişim rüzgarlarını aşağıdan yukarı estirmek hiç mi olası değil mi?

 

Hedef

Pazarlanan hizmet ya da ürüne, kalite, verimlilik, insan ilişkileri boyutundan yaklaşan bu seminer, kalitenin gelişimi süreci ile bu süreçle kişisel sorumluluk arasındaki paralelliklere dikkat çekerek, katılımcıların bu kavramları eğlenceli ve sorgulayıcı bir açıdan irdelemelerini sağlamaktadır.

 

Yöntem         

Programda tüm konu başlıkları gündelik yaşam örnekleri, uluslararası yarışma karikatürleri, grup çalışmaları ve testlerle başlatılan tartışmalar doğrultusunda birlikte sorgulayarak ve eğlenerek öğrenme yöntemine dayandırılmaktadır.

 

İçerik

 • Hizmet Nedir ?
  • Hizmetin İki Boyutu
   • Altyapı
   • Sunum
  • Hizmetin Algılanışı
   • Kişisellik
   • Durumsallık
 • Sürekli Gelişimin Kesişen Kavram ve İlkeleri
  • Kalite
   • Kalite Gelişim Döngüsü ve Hizmet Bağıntısı
   • Kaliteyi Kim Denetler ?
  • Verimlilik
   • Tanımlar
   • Bireyin Yaşamında Verimlilik
  • İnsan İlişkileri (iletişim)
   • İletişim
   • Kazan - Kazan İlişkisi
   • Yaratıcılık
   • Kişisel Sorumluluk
 • İş Dünyasında Değişen İnsan Profili
  • Nitelik
  • Yetkinlik
  • Potansiyel
 • Kişisel Gelişim Sorumluluğu
  • Kişisel Gelişimin Kurum Başarısı ile İlişkisi
  • Olgun Birey
 • Kişisel Değişim
  • Kişisel Farkındalık
  • Kişisel Misyon ve Hedefler
  • Alışkanlıkları Değiştirebilme

 

Katılımcılar

Müşteri teması olan ekip üyeleri, müşteri ilişkileri ekiplerinin liderlerinin yanı sıra iç hizmet ve iç müşteri kavramını geliştirmek isteyen organizasyonların tüm çalışanları.

 

Süre: 2 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ