6S ile Kayıp Giderme


İşgücü bir işletmenin en önemli kaynağıdır. İşletmelerde ortaya çıkan işgücü kayıplarının nedenlerinden bazıları, çalışma ortamındaki düzensizlikten kaynaklanan aramalar, çalışma alanını düzenleme ve temizleme, arızalar ve iş kazalarıdır.  

İş yapım alanlarındaki düzensizlik ve kirlilik, kayıpları beraberinde getirdiği gibi şirketin imajının zedelenmesine de sebep olmakta, bu nedenle, ziyaretçilerden önce geniş çaplı düzenleme ve temizleme çalışmaları yapılmaktadır.

Çalışma alanlarındaki ve makinelerdeki kirlilik, arızalara, iş kazalarına, üründe kalite sorunlarına ve sorunların gizlenmesine neden olmaktadır.

6S, sürekli temiz, düzenli ve emniyetli bir işyeri için gerekli faaliyetlerin yapılması ve çalışanların bilinçlendirilerek temizlik ve düzenin sürekliliğinin sağlanması çalışmalarını kapsar.

 

Hedef

İşletme kayıplarının azaltılması için, temiz, düzenli, emniyetli çalışma alanları ortaya çıkarmaya yönelik yapılması gereken faaliyetleri aktarmak, uygulama örnekleriyle kısa zamanda ve kalıcı iyileştirmeler yapılmasını sağlamaktır.

 

İçerik

İşletmelerde ortaya çıkan iş gücü kayıpları ve bunların sebepleri, işletmelerde temizlik ve düzenin sağlanması ve kurumsallaştırılması, iş güvenliği risklerinin tanımlanması ve bu risklere karşı tedbirlerin alınması, gelişen anormalliklerin derhal fark edilebileceği bir çalışma ortamının oluşturulmasına ait bilgiler ve uygulama örnekleri.

 

Katılımcılar

Kurumun her kademe yönetici ve çalışanı katılabilir.

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ