Türkiye Kalite Derneği
KalDer, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağıdır
Çalışma ve Uzmanlık Grupları
Çalışma ve Uzmanlık Grupları

Eğitimde Kalite Uzmanlık Grubu

Grup 1998 yılında Bursa’daki tüm eğitim/öğretim kurumlarında TKY’nin başarı ile uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’de model olmak vizyonu ile kurulmuştur. İlk kurulan uzmanlık grubumuzdur. Grup üyeleri okul geliştirme ekibinde yer alan öğretmenler, okul müdür yardımcıları, il milli eğitim müdürlüğü temsilerinden oluşmaktadır. Okullarda EFQM Modeli'nin yaygınlaşması için çalışmalar yürütmektedir.

Misyonu:

Tüm eğitim/öğretim kurumlarında TKY' yi yaygınlaştırmak ve tüm paydaşlarla bilgilerimizi paylaşarak katılımlarını sağlamak. 

Vizyonu:

Bursa'daki tüm eğitim/öğretim kurumlarında TKY' nin başarı ile uygulanmasını sağlamak ve Türkiye' de model olmak. 

Çevre ve İş Güvenliği Uzmanlık Grubu

Grup Eylül 2000’de,  KalDer’in, sanayiinin önemli kuruluşlarının çevre sorumlularını bir araya getirmesiyle kurulmuştur. 2000 ve 2001 yıllarında, özellikle sanayiiye yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ile tanınan bir grup haline geldi.

Grup; sanayii ve toplumda, çevre konusunda gerekli olan duyarlılık ve bilincin oluşturulmasına katkı sağlamak için panel, seminer, eğitim gibi yöntemlerle bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak, çevre mevzuatı ile ilgili olarak uygulayıcılara bilgi akışını sağlamak, çevre konusunda, sanayicinin danışabileceği bir bilgi havuzu oluşturmak amacındadır.

Misyonu:

Sanayi ve toplumda, Çevre ve İş Güvenliği  konularında gerekli olan duyarlılık ve bilincin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla :

-  Panel, seminer, eğitim gibi yöntemlerle bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak,

-  Çevre ve ISG Mevzuatı ile ilgili olarak uygulayıcılara bilgi akışını sağlamak,

-  Çevre ve İş Güvenliği konularında, sanayicinin danışabileceği bir bilgi havuzu oluşturmak.

Vizyonu:

Ülke çapında:

-  Toplumun ve sanayinin Çevre ve İş Güvenliği konularında bilinçlendirilmesi ve duyarlılığın arttırılması yönünde öncü çalışmalar yapmak,

-  İhtiyaç duyanların, Çevre ve İş Güvenliği konularında  başvurabileceği referans bir grup olmaktır.

 

Sağlıkta Kalite Uzmanlık Grubu

Uzun süre kamuda kalite uzmanlık grubu adı altında faaliyet gösteren grup 2005 yılında sağlıkta kalite uzmanlık grubuna dönüştürülmüştür. Grup üyeleri özel ve kamu sektöründen çeşitli hastanelerden kalite yöneticileri, işletme müdürleri ve doktorlardan oluşmaktadır. Misyonu; Bursa’da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında; kalite bilincinin geliştirilmesi ve kalite uygulamalarının yaygınlaştırılması için katkı sağlamaktır.

Misyonu:

Bursa’da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında; kalite bilincinin geliştirilmesi ve kalite uygulamalarının yaygınlaştırılması için katkı sağlamaktır.

Vizyonu:

Kalite çalışmalarında; sağlık kuruluşları arasında koordineli ve rekabetçi bir ortam yaratılması için Türkiye’ye model olmak, sağlıkta kalite kriterlerinin oluşturulmasında öncü olmaktır. Grup belirlenen pilot hastanelerin Mükemmellik Modeli uygulamaları içerisinde yer alması için faaliyetler gerçekleştirmiştir. Grubun da katkılarıyla 2008 Bursa Kalite Ödülü’nde Zübeyde Hanım DoğumeviBursa KaliteBaşarı Ödülü alarak Bursa’da bir ilke imza atmıştır.

Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
Get it on Google Play
Copyright © 2012 TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ