Türkiye Kalite Derneği
KalDer, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağıdır
KalDer Eğitimleri
KalDer Eğitimleri

Genel Katılıma Açık Eğitimler
Kurumsal ve Bireysel olarak tüm katılımcılarımıza açık belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilir. Merkez, Şube ve Temsilcilik olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler başta internet sitemiz olmak üzere düzenli olarak çeşitli kanallarla duyurulmaktadır. Katılımcılarımız internet sitemizdeki başvuru formu ile ön kayıt ve kesin kayıt yaptırabilirler.

Genel Katılıma Açık Eğitimler
Kurumsal ve Bireysel olarak tüm katılımcılarımıza açık belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilir. Merkez, Şube ve Temsilcilik olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler başta internet sitemiz olmak üzere düzenli olarak çeşitli kanallarla duyurulmaktadır. Katılımcılarımız internet sitemizdeki başvuru formu ile ön kayıt ve kesin kayıt yaptırabilirler.


Kurum İçi Eğitimler
Eğitimin gerçekleştirileceği kurumun katılımcılarına özel, kurumun isteği doğrultusunda kurumda veya kurumun belirleyeceği bir yerde gerçekleştirilmektedir. Kurum içi düzenlenen eğitimlerdeki en önemli avantaj, uygun olduğunda içeriğin kurumun ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirilebilmesi; özelleştirilebilmesidir. Kurum içi eğitimlerin diğer önemli bir avantajı, eğitimi takiben ilgili alanda rehberlik hizmeti ile aktarılan konuların hayata geçirilmesinde kuruluşa destek verilmesidir.


Rehberlikler

Eğitimler sonrasında verilebilen rehberlik hizmeti sayesinde eğitimleri destekleyen ve uygulamaya yönelik ortamlar yaratılmıştır.

KalDer, rehberlik hizmeti çerçevesinde Mükemmellik çalışmaları, Özdeğerlendirme süreci ve sürecin planlamasında, uygulamasında ve sonuçların gelişim alanları dahilinde önceliklendirilmesine yardımcı olur.

Sürekli gelişim, sürdürülebilir başarı ve paydaş beklentilerinin karşılanması/yönetilebilmesi amacıyla Özdeğerlendirme çalışmaları ve sonrasında ortaya çıkan gelişim ihtiyaçları dahilinde Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi, Yönetim Sistemleri, Müşteri Memnuniyetinin Yönetimi , Üretimde Verimliliği Artırma, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. konularda rehberlik desteği sağlanmaktadır.


Sertifika Programları
Üniversitelerle yapılan işbirliği doğrultusunda önemli ve fark yaratan sertifika programları geliştirilmektedir.

Bu programlar yönetimde bütünsel kalite yaklaşımı ile mükemmellik kültürünü yaşam biçimi olarak benimseyen, çalışma hayatlarında fark yaratarak çalıştıkları kurumların rekabet gücünü yükseltme çabasında olan tüm yönetici, yönetici adayı ve çalışanlara yöneliktir. Sertifika programlarında gerçek hayattaki sorunları ve başarılı uygulamaları aktararak öğrenmeyi eyleme dönüştürmek hedeflenmektedir. Program sonrasında KalDer ve Üniversite işbirliğinde sertifika verilmektedir.

İşbirliği yapılan bazı üniversiteler;
• Anadolu Üniversitesi
• Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi – BÜYEM
• Hacettepe Üniversitesi
• Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – OKSEM
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi – ODTÜ
• Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU
• Uludağ Üniversitesi

KalDer Eğitim Portföyü
KalDer Eğitim Portföyü, misyonumuz doğrultusunda, tüm kuruluşların rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapı oluşturabilmelerine yardımcı olacak şekilde Mükemmelliğin Temel Kavramları doğrultusunda şekillendirilmiştir.


EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli ile ilişkilendirilmiş Eğitimler

Kuruluşların sürdürülebilir mükemmelliğe erişebilmesi sürecinin temelinde yatan ilkeleri oluşturan bu kavramlar mükemmel bir kurumsal kültür için gerekli unsurların esası olarak dikkate alınmaktadır. KalDer tarafından sunulan eğitimlerde de bu kavramların hayata geçirilmesine yardımcı olacak pek çok konu yer alır.


EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli ve Değerlendirici Eğitimleri
KalDer Eğitim Portföyünde önemli yer tutar. Bunlar Mükemmellik kültürünün anlaşılması ve hayata geçirilmesinde temel yapı taşları olup, içerikleri EFQM ile aynı paralelliktedir. Bu eğitimler EFQM Lisansı ile verilmektedir.


Yönetim Sistem Standartları ve Sistem Denetçisi Eğitimleri
KalDer Portföyünde, Mükemmellik kültürünü destekleyen ve KalDer’ in var olma amacına hizmet eden konulardır.

 

Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
Get it on Google Play
Copyright © 2012 TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ