Türkiye Kalite Derneği
KalDer, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağıdır
Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü
Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

 

 TÜRKİYE MÜKEMMELLİKTE SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

 

Türkiye Mükemmellik Ödülleri, 1993 yılından bu yana Türkiye’de kurumsal mükemmellik anlayışının yaygınlaştırılması ve bu alanda iyi örneklerin ortaya çıkarılması doğrultusunda önemli rol oynamıştır.

Geçen zaman diliminde 32 örnek kuruluşumuz Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. 8 kuruluşumuz ise EFQM Mükemmellik Büyük Ödülü’nü alarak büyük başarı elde etmişlerdir. Türkiye, Başarı Ödülleri ile birlikte Avrupa’da en çok ödül kazanan ilk iki ülkeden biri konumuna gelmiştir. Kalite düzeyimizin uluslararası ortamda böylesine saygınlık kazanması ülke imajının iyileşmesine de ciddi katkıda bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası prestijli ödül süreçlerinde yer alma kuruluşların performanslarına itici güç olmaktadır. Dr. V. Shinghal ve Dr. K.Hendricks tarafından yapılan çalışma, kalite ödülü kazanmış 600 kuruluşun, benzer boyutta ve aynı sektördeki diğer kuruluşlara göre, hisse değeri, işletme geliri, satışlar, karlılık, aktiflerin büyümesi gibi temel performans sonuçlarında çok daha başarılı sonuçlar elde ettiğini göstermiştir. Benzer şekilde, ödül almış kuruluşlarımızın iş başarılarını artarak sürdürdükleri ve sürdürülebilir mükemmelliğin rekabet avantajının sürekliliği için sağduyulu bir yaklaşım olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda, Büyük Ödül almış kuruluşlarımızın başarı ve kazanımlarının kalıcılığı, mükemmellik yolculuklarındaki sürekliliğini göstermek ve tanımak için 2007 yılında Ulusal Kalite Ödülleri kapsamında Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü verilmeye başlanmıştır.

Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülüne Kimler Başvurabilir?

Türkiye Mükemmellik Süreklilik Ödülüne, en az üç yıl önce aşağıdaki ödüllerden birini alan tüm kuruluşlar başvurabilir:

 

§  Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü,

§  Türkiye Mükemmellik Ödülü,

§  Avrupa EFQM Mükemmellik Büyük Ödülü

§  Ulusal Kalite Büyük Ödülü,

§  Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

 

 

Ödül Başvurusu yapılabilecek ana kategoriler, İşletmeler (1) ve Kamu ve Toplum Hizmetleri (2) şeklinde olup her iki kategori içinde ayrıca çalışan sayısına bağlı olarak ölçek ayrımı yapılır.

Kâr Amaçlı Kuruluşlar

Kâr Amacı Olmayan Kuruluşlar

 
 

Büyük Ölçekli Kuruluşlar

Büyük Ölçekli Kurumlar

 

Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar

Küçük ve Orta Ölçekli Kurumlar

 

Ödüle başvuran kurum ve kuruluşlara, başvuru dokümanları yardımıyla yapılan ilk değerlendirme doğrultusunda saha ziyareti yapılır. Ödüle başvuran kuruluşlar ile Başvuru Dokümanında yer alması gereken konular ve hususlara ilişkin bir kılavuz paylaşılmakta ve kuruluşa yapılan bir yarım günlük ziyarette de bu konu açıklanmaktadır. Eğer Başvuru Dokümanı kuruluşun temel bilgilerini, temel yaklaşımlarını ve temel sonuçlarını, Başvuru Dokümanı Kılavuzuna göre eksik hazırlandığı veya sunulan bilgilerin yeterince açık olmadığı tespit edilirse kuruluştan dokümanı gözden geçirmesi ve tamamlayarak tekrar göndermesi talep edilir. 

 

Saha ziyareti, daha önceden kuruluş ile mutabakata varılan bir plan doğrultusunda gerçekleştirilir. Saha ziyaretinde, değerlendiriciler EFQM Mükemmellik Modelinin 32 alt kriteri için RADAR Değerlendirme Tabloları yardımı ile kuruluşta bir değerlendirme yapar. Değerlendirmede, Mükemmellik Modeli ile ilgili uygulamaların ne şekilde sürdürüldüğü ve daha önce aldığı ödülden sonra yapılan iyileştirmelerin ve performansın (sonuçların) nasıl olduğu üzerinde durulur. Her bir kriter için puanlama yapılarak kuruluşun toplam değerlendirme puanı belirlenir.  Bu şekilde belirlen değerlendirme puanı, Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde Türkiye Mükemmellik Ödülü için gereken alt puanın üzerinde ise puan değerlendirme bulguları ve sonuçları (Geri Bildirim Raporu) Türkiye Mükemmellik Ödülü Jürisine sunulur. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ilgili kuruluşun Ödül almaya hak kazandığı belirlenir.

Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü Başvuru Formu için lütfen Tıklayınız.

Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
Get it on Google Play
Copyright © 2012 TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ