Türkiye Kalite Derneği
KalDer, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağıdır
KalDer Bursa Şubesi
KalDer Bursa Şubesi

 KalDer Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi 11 kurucu üyenin katılımı ile 1998 yılında kurulmuştur. KalDer Bursa Şubesi;

• Çağdaş kalite anlayışının etkinlik kazanmasını ve yaygınlaştırılmasını,
• Kalite bilincinin yerleştirilmesini,
• Kalite çalışmalarının teşvik edilmesini,
• Dış pazarda rekabet şansımızın artırılması için gerekli teknik destek ve koordinasyonun sağlanmasını amaçlar.
 

Toplam Kalite konusunda toplumsal bilinçlendirmeyi artırmayı amaçlayan KalDer Bursa Şubesi; çeşitli eğitim ve yayın faaliyetlerini sürdürmekte, bilgi paylaşımını artırıcı çalışma ve uzmanlık grupları oluşturmaktadır.

Sempozyum, Seminer, Panel ve Kalite sohbetleri gibi etkinlikleri düzenleyen KalDer Bursa Şubesi; BUSİAD-KalDer stratejik işbirliği ile her yıl düzenli olarak “Bursa Kalite Ödülü”nü organize etmektedir. Bu organizasyona katılımı teşvik etmek için düzenlediği “Paylaşım Konferansları” ile bir ilgi odağı yaratılmasını sağlamaktadır.

 

STRATEJİLERİMİZ

 

 Üyeliklerin artırılması yoluyla sahiplenmenin geliştirilmesi
 TKY uygulayan kuruluş sayısının artırılması
 Eğitimlerin yaygınlaştırılarak bilinçlenmenin artırılması ve kaynak yaratılması
 Etkinlikler, iletişim ve reklam yoluyla TKY'nin etkin tanıtımı
 Yeni ürünler sunarak beklentilerin karşılanması
 Farklı sektör ve kurumlarla işbirlikleri geliştirerek sinerji
  yaratılması
 Etkinliklerin kaynak yaratılarak gerçekleştirilmesi
 KalDer yönetim süreçlerinin geliştirilmesi

 

FAALİYET ALANLARIMIZ

 

 Kalite ve Başarı Sempozyumu
 Bursa Kalite Ödülü
 Kuruluş İçi ve Genel Katılıma Açık Eğitim Programları
 Çalışma ve Uzmanlık Grupları
 Toplam Kalite Yönetimi tanıtım toplantıları
 Kalite Sohbetleri ve Panelleri
 Sürekli iyileştirme Konferansı
 Stratejik işbirlikleri
 Kalite Personeli Yetiştirme Programı
 Medyada sürekli köşe organizasyonu, aylık e-bülten

Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
Get it on Google Play
Copyright © 2012 TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ