Türkiye Kalite Derneği
KalDer, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağıdır
EFQM Mükemmellikte Yetkinlik
EFQM Mükemmellikte Yetkinlik

Mükemmellikte Yetkinlik

Mükemmellikte Yetkinlik kuruluşunuzun genel performans ve başarılarının dış değerlendirmesini esas alır. EFQM Mükemmellik Modelini dikkate alarak belirlediğiniz stratejik hedeflerde mevcut yönetim yaklaşımlarınızın ne ölçüde etkin olduğunu anlayacaksınız. Mükemmellikte Yetkinlik öğrenme ve iyileştirme fırsatlarını keşfetmenize yardım edecektir.

Mükemmellikte Yetkinlik için başvuru yaparsanız, temel bilgiler, kuruluşunuzun gerçekleştirdiği temel sonuçlar ve girdi haritasını kapsayan bir başvuru dokümanı oluşturmanız ve sunmanız gerekir. Kuruluşunuzun büyüklüğü ve çalışan sayınıza bağlı olarak 3 ile 7 arasında bir değerlendirici ekibi görüşmeler yapmak üzere kuruluşunuzu ziyaret eder ve sahada 3 - 5 gün geçirirler. Sizi değerlendirirler ve EFQM Mükemmellik Modeli 9 kriterine uygun bir geribildirim raporu oluştururlar.  

Neden Başvurmalı?

- İyileştirme için teşvik eder ve coşku yaratır 
- Kurumsal mükemmellik kültürünü geliştirir  
- Bağımsız, değer katan bir geribildirim sunan basit bir süreçtir
- Daha iyi bir performans sunar
- Paydaşlarınız için sürdürülebilir mükemmellik yaratır 
-  Kuruluşunuzun imajını ve değerini artıracak uluslararası tanınma sağlar

Kimler Başvurabilir?

 

Sektörü, büyüklüğü ya da bulunduğu yer fark etmeksizin herhangi bir kurum, kuruluş ya da birim başvuru yapabilir. Mükemmellikte Yetkinlik kurumsal mükemmelliğin yolunda devam eden iş birimleri ya da kuruluşlar için düşünülmüştür.  Yetkinlik için aday bir kuruluşun tipik profili:

- Son 3 yıldır önemli sonuçlar elde etmekte ve sonuçlarını karşılaştırdıkları bazı karşılaştırma verileri mevcuttur. 

- Ana süreçleri tanımlanmış, kontrol edilmekte, düzenli olarak değerlendirilmekte ve zaman içinde yaklaşımlarında bazı iyileştirmeler açık olarak görülmektedir.    

- EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda kendilerini değerlendirirler ve 300 puanın üzerinde puan yapabilecekleri güveni mevcuttur. 

Yetkinlik Seviyeleri 

3 Yıldız
- Kuruluş değişimi yönetme ve değişimle başa çıkma konusunda yetkin olduğunu ortaya koymaktadır
- Mükemmel kuruluşlardan beklenen yönetim yaklaşımları ve iş yapma yöntemleri konusunda iyi uygulama örnekleri vardır ve örneklerin artırılması konusunda kararlıdır.
 
4 Yıldız
 
- Birçok alanda değişimi yönetme ve değişim ile başa çıkma konusunda oldukça iyi bir performans göstermektedir.
- Kuruluş başarıya ulaşma, mükemmel sonuçlar elde etme konusunda önemli ölçüde bir çaba içindedir ve bu konuda elde ettiği başarılı sonuçlara ilişkin örnekler görülmeye başlamıştır.
- Kuruluşun belirlediği hedefin doğru olduğu ve bu yöne doğru gittiğinin işaretleri vardır.
 
5 Yıldız
-  Değişimi yönetme ve değişimle başa çıkma kuruluşun iş yapma normları arasındadır. Bu konuda oldukça iyi bir performans gösterdiği ilişkin delillerin sayısı yüksektir.
- Kuruluş hedeflerini gerçekleştirmek için yaklaşımlarını sürekli geliştirmekte, rafine etmekte ve yalınlaştırmaktadır.
-   Belirlediği strateji doğrultusunda hedefine giden yolda olduğunu ortaya koyan sonuçlar elde etmektedir.
 
 
 
Gerekli Dökümanlar
 
- İmzalanmış başvuru formu ( Mukemmellikte Yetkinlik Basvuru Formu )
- EFQM Kuruluş Yönetim Dokümanı ( Mükemmellikte Yetkinlik Bligilendirme Dökümanı )
           * Temel Bilgi ve Temel Sonuçlar 
           * Girdi Haritası 
 
Geri Bildirim
 
- Kuruluşun net bir yaklaşımını, stratejisini ve fırsatlarını ortaya koyar 
- Geleceği için önemli olan konulara odaklanması için kuruluşa yardım eder 
- Atılacak sonraki adımların belirlenmesini ve geliştirilmesini teşvik eder 
- RADAR puanlamasını ortaya koyar
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
Get it on Google Play
Copyright © 2012 TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ